Jak na hydroponické pěstování konopí či marihuany


V poslední době lze zaznamenat čím dál větší oblibu hydroponického pěstování. Jedná se o pěstování bez půdy a není to vůbec jednoduché. Vyžaduje to trochu praxe, správné vybavení a pečlivě dodržovaný harmonogram. Velmi důležité je naprosto hygienické prostředí.

Naučíte-li se správný postup, který budete pečlivě dodržovat, vaše rostliny konopí se vám odmění krátkým časem růstu a velkou úrodou.

1.  Výběr prostoru pro pěstování a výběr správného média

Při hydroponickém pěstování je klíčovou složkou vašeho úspěchu výběr správné nádrže. Při výběru nádrže musíte mít na paměti následující parametry: nádrž musí být v blízkosti zdroje vody, musí mít víko a musí být správně izolována. Pravděpodobně budete potřebovat i další pohotovostní nádrž. Pro jistotu si ji připravte, protože vám to v budoucnu umožní vodu před podáváním rostlinám přefiltrovat, odstranit z ní chlór a neutralizovat pH. Tím, že bude vaše nádrž dobře izolována, umožní vám to velmi dobře kontrolovat teplotu. Nádrž můžete izolovat pomocí polystyrenových desek nebo jiným vhodným materiálem. Je také výhodné nádrž nechat vyvýšit pomocí cihel, aby lépe proudil vzduch kolem nádrže.

Další důležitou složkou je výběr správného média. I při hydroponickém pěstování musí vaše rostliny konopí v něčem zakořenit. Pěstitelé mají v oblibě kamennou vlnu (stonewool). V našich končinách je nejvíce zastoupen oblíbený velmi známý keramzit. Keramzit má formu granulí a lze je dobře čistit. Používá se hlavně proto, že velmi dobře transportuje vodu. Jako médium lze použít písek, štěrk nebo lávové kameny. Ovšem pozor, lávové kameny se musí před pěstováním namáčet až pět dní a musí se před každým použitím důkladně vyčistit.

Z toho všeho vyplývá, že nejdůležitějším aspektem používání alternativního média je důkladně ho vydezinfikovat a nekontaminovat tak pěstitelské prostředí.

2. Typy a druhy hydro systémů

Zde je přehled nejčastějších používaných hydroponických systémů a je to jen vaše rozhodnutí, jaký z nich si vyberete:

Wick System: Je velmi jednoduchý systém ideální pro pěstování v malém. Stačí použít knot, který připojíte (natáhnete) mezi rostlinou a zásobníkem s živným roztokem. Knot je nasáklý živným roztokem a vede mezi dnem květináče a zásobníkem. O zbytek se postará kapilarita – vytáhne tekutinu po knotu ke kořenům v potřebném množství. Není tak za potřebí velkého vybavení jako jsou čerpadla, časovače a jiné.

Deep Water Culture: Tento systém pracujete tak, že kořeny konopí jsou ponořeny přímo do živného roztoku. K okysličení roztoku se pak používá vzduchové čerpadlo a okysličovací kámen. Tento hydroponický systém bývá označován jako jeden z nejjednoduších na obsluhu a je tak vhodný pro začátečníky.

Aeroponie: Je forma hydroponie, při které je rostlina zavěšena nad nádrží. Kořeny jsou uzavřeny v nádobě, která nepropouští světlo. Ke kořenům se voda dostává v podobě vodní mlhy, která je vytvářena k tomu určenými emitory - rozprašovače.

Ebb and Flow: Napouštění a vypouštění. Tak by se dalo říci, že na tomto základě pracuje tento hydroponický systém. Pěstitelské médium je zaplavováno živným roztokem, který je následně odváděn pryč. Rostliny marihuany sedí na podnosu nad nádrží, přičemž kořeny visí přes dno do nádrže. Živný roztok se pak čerpá do nádrže a protéká kolem kořenů. Přebytečný roztok se nechá odtékat zpět do zásobníku, kde čeká na další kolo zalévání.

Continuous Flow Top Feed System: Tyto hydroponické systémy zajišťují nepřetržitý přísun živin do horní části pěstitelského média. Existuje mnoho druhů takových systémů. Nutrient Film Technique (NFT) je systém, ve kterém se rostliny pěstují na mírně nakloněném zásobníku. Tenká vrstva živin proudí z horní části do spodní části podnosu. Kořeny jsou přitom pokryty stálým filmem živin a vody. Kapková závlaha je podobný způsob pěstování. Voda a živiny jsou k rostlinám po kapkách přiváděna z horní části pěstitelské plochy.

3. Jaké jsou výhody hydroponického pěstování oproti hlíně či kokosu?

Jste-li velkým nadšencem ekologického pěstování, tento způsob je ideální. Hydroponicky pěstované rostliny nejsou vystaveny žádným chemikáliím. Konopí je obecně známé svou citlivostí na těžké kovy a jiné nečistoty v půdě. Když však přestanete půdu používat, nečistoty, které nemůžete vidět a kontrolovat, prostě nebudou ve vašem pěstebním prostředí existovat. Jediné, co vaše rostliny budou „pít“, je čistá voda bohatá na živiny. Do životního prostředí se tak nedostane žádná další chemie.

Při pěstování v půdě musí mít každá rostlina určitý prostor kolem sebe. U hydroponie tomu tak být nemusí a na stejné ploše tak můžete pěstovat více rostlin.

Hydroponický systém je v podstatě jedna velká zásobárna vody a vám tak odpadá každodenní zalévání. Rostliny si vezmou vody přesně tolik, kolik potřebují. Zbytek zůstává stále v nádrži a vy tak spotřebujete mnohem méně vody. Ani kapka vody není zadržena půdou. Namísto toho jde všechna potřebná voda přímo rostlinám. Zároveň nedochází k nechtěnému přelití a hnití kořenů v přemokřené půdě.
Další výhodou je, že ušetříte čas. Při hydroponickém pěstování jej využíváte mnohem efektivněji. Jediné, co musíte dělat, je kontrolovat hladinu vody a pH.

Tím, že se vaše rostliny cannabisu pěstují v uzavřeném a chráněném prostředí, nemohou se k nim dostat škůdci. Vaše úroda marihuany je tak méně náchylná na škůdce a nemoci.
A další dvě velké výhody, které potěší každého pěstitele konopí jsou:

Vaše rostliny budou růst přibližně o 20% rychleji. Proč? Je to jednoduché - pěstování rostlin bez půdy poskytuje efektivnější způsob přenosu živin.
Získáte vyšší výnosy, a to přibližně o 20 až 25%. Což je zajisté způsobené tím, že rostliny v hydroponii mají možnost tekuté živiny využívat rychleji.