Jak správně dávkovat magické houbičky?

Psychedelické houbičky neboli magic mushrooms či kouzelné houby patří do rodu Psilocybe. Tyto houby jsou schopny produkovat psilocybin, látku spojovanou s psychedelickými účinky.

Kolik psilocybinu se však ve skutečnosti nachází v nejběžnějších druzích těchto hub a jak byste měli uvažovat o dávkování sušených magických houbiček nebo výrobků obsahujících psilocybin?

Jaká je účinná látka v magických houbičkách?

Látka psilocybin sama o sobě není jedinou účinnou látkou v magických houbách. Je to tzv. biologicky neaktivní sloučenina, která může být v těle metabolizována na další aktivní látky. Pokud konzumujete magické houby, psilocybin se metabolizuje např. na psilocin.

Psilocin je aktivní sloučenina, která způsobuje psychedelické účinky. Tyto účinky pocházejí z podobnosti psilocinu s neurotransmiterem v mozku, serotoninem.

Kolik psilocybinu je v magických houbičkách?

Stejně jako u konopí se obsah chemických látek v magických houbičkách liší. Dvě náhodně vybrané houby Psilocybe, dokonce i ze stejného druhu a ze stejné sklizně, mohou mít různý obsah psilocybinu. Jediným způsobem, jak přesně zjistit, jak silná daná houba je, je laboratorní testování.

Většina magických hub, se kterými se lidé setkávají, nebyla laboratorně testována, protože k tomu neexistuje legální a regulované prostředí. Existují však některé publikované údaje o obsahu psilocybinu v běžných druzích hub rodu Psilocybe, které můžeme použít pro orientaci v dávkování.

Nejběžnějším druhem kouzelných houbiček je Psilocybe cubensis. Publikované výzkumy obsahu psilocybinu v houbách Psilocybe ukázaly, že mohou obsahovat zhruba 0,5-1,0 % celkového psilocinu, v průměru kolem 0,7 % hmotnosti houbičky. 

Nezapomeňte však, že: Obsah psilocybinu se v jednotlivých vzorcích stejného druhu velmi liší. Liší se také mezi jednotlivými druhy.

Jaké účinky mají různé dávky psilocybinu?

Předpokládejme, že máte nějaký typ magických houbiček obsahujících 1 % psilocybinu. Kolik houbiček byste mohli zkonzumovat, abyste dosáhli slabých, středních a silných účinků?

Pro každou úroveň účinků odhadneme obsah psilocybinu a popíšeme možné účinky na základě toho, co uvádějí zkušení konzumenti psychedelik, a také výsledků publikovaných v klinických studiích na lidech.

Nízká dávka

Množství: 10 mg

Jeden gram magických hub je běžně považován za nízkou dávku, která přesto vyvolává znatelné účinky. Obvykle se nejedná o plnohodnotné psychedelické účinky se zjevnou vizualizací nebo vytržením z reality; spíše budete hlásit euforii a posílení smyslů, například vidění živějších barev.

V případě 1 gramu magických houbiček a 1% obsahu psilocybinu by se jednalo o 10 miligramů (mg) psilocybinu. Poznámka: To by nemělo být považováno za mikrodávku; jedná se o nízkou, znatelnou dávku.

Střední dávka

Množství: 15-20 mg

Pokud máte 2 gramy magických hub - bude se jednat o přibližně 15 - 20 mg celkového psilocybinu.

Pravděpodobně se u vás projeví některé psychedelické účinky, včetně vizualizace s otevřenýma i zavřenýma očima, synestezie (prolínání smyslů) a těžší euforie. Nemusíte však zažít úplné rozpuštění svého normálního vnímání sebe sama nebo skutečně ohromující účinky, které lidé uvádějí při vyšších dávkách.

Vysoká dávka

Množství: 30 mg

Osmina unce neboli 3,5 gramu sušených hub obsahuje přibližně 30 mg psilocybinu.

Ať už jste připraveni nebo ne, čeká vás plnohodnotný psychedelický zážitek, který bude zahrnovat těžké vjemové a kognitivní zkreslení. Můžete, ale nemusíte být schopni vést konverzaci nebo přesně vnímat své okolí, zejména v době vrcholu, který často přichází ve fázích.

Žádné dva tripy nejsou úplně stejné, ale máte téměř jistotu, že na něj budete vzpomínat jako na výjimečný zážitek svého života. Nedoporučuje se užívat vysoké dávky houbiček, pokud nemáte k dispozici bezpečné prostředí pod dohledem.

Velmi vysoká dávka

Množství: 50 mg

Zesnulý Terrence McKenna slavně popsal "heroickou dávku", což je jeho oblíbený způsob, jak se ponořit do plné hloubky houbového zážitku: Pět gramů sušených hub v tiché tmě. Při 1% obsahu psilocybinu bude pět gramů obsahovat asi 50 mg psilocybinu.

Při této dávce nemůžete dělat nic jiného než si někam pohodlně lehnout a nechat se unášet zážitkem. "Vy" už tam ve skutečnosti nebudete, jakmile to na vás dolehne. S největší pravděpodobností to bude ohromující, možná bizarní a nepopsatelné.

Užití tak velké dávky je vzácné. Jen málo lidí, dokonce i zkušených psychonadšenců, si někdy vezme takovou dávku. Bez značných zkušeností a mimořádně bezpečného, pohodlného prostředí se nedoporučuje užívat ani dávky blízké této dávce.

Výsledky klinických studií

Jak se výše uvedené dávky a popisy shodují s tím, co bylo zjištěno v kontrolovaných klinických studiích na lidech? V některých průkopnických studiích psilocybinu provedených na Univerzitě Johnse Hopkinse byly pacientům podávány kontrolované dávky psilocybinu.

Studie podávaly lidem různé dávky psilocybinu a obecně zjistily, že vysoké dávky často vyvolaly "mystický zážitek", což je formální výzkumná definice toho, co bychom mohli nazvat "plnohodnotným psychedelickým zážitkem".

Dávky podávané k vyvolání takových účinků se pohybovaly v rozmezí 20-30 mg psilocybinu, tedy mezi středními a vysokými dávkami uvedenými ve výše uvedeném průvodci dávkováním.

Jinými slovy, celá osminka, tedy 3,5 gramu sušeného P. cubensis, pravděpodobně obsahuje více psilocybinu než dávky, které byly podávány pro spolehlivé navození mystických zážitků v kontrolovaných studiích na lidech.

Jak užívat kouzelné houbičky

Jako vždy platí, že při zkoušení nové psychoaktivní drogy se řídíme heslem: "Začněte pomalu a opatrně." Začněte s maximálně jedním gramem sušených hub nebo 10 mg psilocybinu. S vyššími dávkami experimentujte až poté, co se budete cítit pohodlně při nízké dávce.

Je také důležité užívat psilocybin v bezpečném a pohodlném prostředí, nejlépe s někým, kdo na vás dohlédne, nebo dokonce s odbornou lidskou podporou v případě jakýchkoli potíží, jak tomu bylo v případě studií Johns Hopkins. Zážitky, které člověk může mít s psilocybinem nebo jinými psychedeliky, jsou velmi citlivé na váš psychický a fyzický stav a prostředí - čemuž se říká "set and setting".

Jakmile se dostanete do oblasti "středních dávek" nebo vyšších, je důležité mít mimořádný pozor na to, s čím máte co do činění. Pamatujte: už nikdy nemusíte být stejní jako dřív. Pacienti ze studií Johns Hopkins často uváděli, že jejich zážitky s dávkou 20-30 mg patří k nejdůležitějším v jejich životě, významem srovnatelné s narozením prvního dítěte.

Obsahují více psilocybinu kloboučky nebo nožičky hub?

Někteří konzumenti tvrdí, že kloboučky nebo nožičky magických hub jsou silnější. O tom existuje jen malé množství publikovaných údajů: Z kombinace údajů z této studie vyplývá, že kloboučky P. cubensis mají v průměru vyšší celkový obsah psilocinu než nohy.

Mezi vzorky však existuje značná variabilita a kloboučky a nohy se hodně překrývají, takže nejde o příliš spolehlivé pravidlo. Na toto téma je třeba provést další výzkum.

Jak nejlépe skladovat magické houby, aby se zachovala jejich účinnost?

Studie z roku 2020 zjistila, že psilocybin degradoval v průběhu 15 měsíců skladování, přičemž rychlost degradace se lišila v závislosti na teplotě a světelných podmínkách. Obsah psilocybinu se nejlépe zachoval, když byly houby skladovány při pokojové teplotě ve tmě.

Psilocybin nejvíce degradoval, když byly houby skladovány při velmi nízkých teplotách. Ve všech případech psilocybin časem degradoval. Jeho obsah může výrazně klesnout již během jednoho měsíce. Nejvyšší účinek tak přinesou čerstvé houbičky.