Kanabinoidy z konopí: Rozdíl mezi HHC vs. THC

Kanabinoidy, skupina látek nacházejících se v rostlině konopí, mají v poslední době získávající na popularitě díky jejich účinkům na lidské tělo. Dva z nejvíce diskutovaných kanabinoidů jsou THC (tetrahydrokanabinol) a HHC (hexahydrokanabinol). I když mají podobné názvy, jejich chemické struktury a účinky se liší. Jak se ale liší HHC vs THC a jaké jsou mezi těmito látkami rozdíly? Na to vše se podíváme v našem článku věnovanému rozdílům mezi kanabinoidy a blíže si řekneme i o rozdílech mezi CBD a HHC.

Kanabinoidy: Co jsou a odkud pochází?

Kanabinoidy představují rozsáhlou skupinu chemických sloučenin, jež se nacházejí v rostlinách konopí a mají schopnost ovlivňovat lidský organismus. Tyto látky jsou rozděleny do dvou hlavních kategorií: endokanabinoidy a fyto-kanabinoidy. Endokanabinoidy jsou produkovány přímo v lidském těle a hrají klíčovou roli v regulaci různých fyziologických funkcí. Naopak fyto-kanabinoidy jsou získány z rostlin, přičemž konopí je jednou z hlavních zdrojů těchto látek.

Konopí, latinsky Cannabis sativa i cannabis indica (konopí indické), je rostlina s dlouhou historií využívání v lékařství, textilním průmyslu a rituálech. Zvláště v květech a listech konopí jsou obsaženy významné množství kanabinoidů, což zahrnuje nejen známé látky jako THC (tetrahydrokanabinol), HHC (hexahydrokanabinol) a CBD (kanabidiol), ale i mnoho dalších, které mohou mít různorodé účinky na lidský organismus. Důležitým aspektem je, že fyto-kanabinoidy nejsou omezeny pouze na konopí. Tato rozmanitost kanabinoidů otevírá prostor pro výzkum a zkoumání jejich potenciálních léčebných a terapeutických vlastností. HHC se však v konopí vyskytuje v tak malém množství, že je potřeba ho do HHC produktů vyrábět v laboratoři. Dnešní HHC v konopných produktech je vždy syntetické.

Co jsou to syntetické kanabinoidy

Syntetické kanabinoidy jsou chemicky vytvořené látky, které mají podobné nebo podobné účinky jako kanabinoidy přirozeně se vyskytující v rostlinách konopí a marihuany, zejména odrůdy Cannabis sativa a indika. Tyto syntetické látky jsou navrženy tak, aby působily na stejné receptory v lidském nervovém systému jako přírodní kanabinoidy.

Syntetické kanabinoidy jsou často vytvářeny v laboratořích s cílem vytvořit látky s konkrétními účinky nebo modifikovat existující kanabinoidy. Tyto látky mohou být používány k výzkumu, ale také se dostaly na trh jako náhražky konopí nebo marihuany. Jsou známy různými názvy, jako například "spice" nebo "K2", a bývají často prodávány pod různými obchodními značkami.

Problémem s těmito syntetickými látkami je, že jejich složení a účinky mohou být velmi proměnlivé, a některé z nich mohou být nebezpečné a vyvolat nepředvídatelné zdravotní účinky. Mnohokrát byly zaznamenány otravy a závažné vedlejší účinky u lidí, kteří užívali syntetické kanabinoidy. Protože jsou často nelegální a nedokážou projít kontrolami kvality, užívání těchto látek představuje vážné riziko pro zdraví. HHC mezi tyto syntetické kanabinoidy patří také a to i přesto, že pochází z přírodní látky (CBD, THC).

Co je to HHC (hexahydrokanabinol)

O tom co je to HHC jsme se podrobně zabývali předchozím článkem o této látce nicméně některé detaily si povíme i zde. HHC, známé také jako hexahydrokanabinol, je syntetický kanabinoid, který vzniká chemicky. Na rozdíl od THC má HHC jinou molekulární strukturu, konkrétně obsahuje cyklický kruh s nasycenými uhlíkovými vazbami. I když se HHC váže na kanabinoidní receptory podobně jako THC, jeho účinky mohou být lehce odlišné.

Jaký je rozdíl mezi THC a HHC?

 THC (tetrahydrokanabinol) a HHC (hexahydrokanabinol) jsou dvě různé látky s podobným původem v konopí, ale liší se v několika klíčových aspektech:

 1. Chemická struktura:

  • THC: Je hlavní psychoaktivní složkou konopí. Má strukturu odvozenou od kanabinoidů v přírodní formě v rostlině Cannabis sativa.
  • HHC: Je také odvozen od THC či CBD, ale je jeho hexahydroderivátem, což znamená, že má několik hydrogenských atomů navíc v molekule. To může ovlivnit jeho interakce s kanabinoidními receptory.

 2. Psychoaktivní účinky:

  • THC: Je známý tím, že vyvolává psychoaktivní efekty, jako je euforie, zvýšená nálada, zvýšená senzace a poruchy vnímání. Je to hlavní důvod, proč konopí může způsobit omámení.
  • HHC: Má podobné vlastnosti jako THC, ale některé studie naznačují, že může mít menší psychoaktivní účinky než THC. Může být považován za mírnější variantu THC. Nicméně i tak je potřeba být obezřetný pokud se rozhodnete HHC užívat a začít v malých dávkách.

 3. Léčebné využití:

  • THC: Bylo prokázáno, že THC má potenciální léčebné účinky, jako jsou protizánětlivé, proti bolesti a proti nevolnosti. Je součástí léků, které jsou využívány v některých léčebných situacích.
  • HHC: Některé studie naznačují, že HHC může mít analgetické (protibolestivé) vlastnosti, ale jeho léčebné využití nebylo dostatečně zkoumáno a to ani samostatně a ani ve srovnání s THC.

 4. Původ:

  • THC: Přirozeně se vyskytuje v rostlině konopí.
  • HHC: Je syntetickým kanabinoidem vyrobeným v laboratořích.

Je třeba zdůraznit, že jak THC, tak HHC jsou látky, které mohou mít psychoaktivní účinky, a jejich užívání by mělo být prováděno s opatrností. Navíc, regulace a dostupnost těchto látek mohou být různé v závislosti na jurisdikci, a uživatelé by měli být seznámeni s místními zákony a směrnicemi týkajícími se jejich užívání.

Jaký je rozdíl v účincích HHC vs THC

THC má silný vliv na psychoaktivní stav a může vyvolat zvýšený apetit, euforii a změny vnímání. Naopak HHC bylo původně vyvinuto s cílem poskytnout uživatelům podobné účinky jako THC, ale s menším rizikem vedlejších účinků, které jsou někdy spojeny s užíváním marihuany. Kanabinoid HHC byl navržen tak, aby poskytoval příjemný zážitek bez nežádoucích vedlejších účinků. Nicméně to neznamená že by uživatelé HHC neměli změněný stav vnímání! Naopak i po užívání HHC pocítíte velmi podobné účinky, jako má THC.

Rozdíl je však v tom, že se úzkosti a nepříjemné stavy známé z THC objevují až při vyšších dávkách. Je však důležité vědět, že účinky jsou velmi individuální a mohou na každého uživatele působit lehce odlišně. Vliv na účinky HHC má několik faktorů počínaje váhou, metabolismem, psychickým stavem či vrozenými vlastnostmi.

Jak se liší CBD a HHC?

Hexahydrokanabinol (HHC) a kanabidiol (CBD) jsou dvě různé látky s různými chemickými strukturami a účinky. Zde jsou některé hlavní rozdíly mezi HHC a CBD:

 1. Chemická struktura:

  • HHC: Je to syntetický kanabinoid, jehož struktura je odvozena od THC (tetrahydrokanabinolu), což je hlavní psychoaktivní složka konopí. HHC je konkrétně hexahydroderivátem THC.
  • CBD: Je přírodní kanabinoid nacházející se v rostlině konopí. CBD má odlišnou chemickou strukturu od THC a HHC. Na rozdíl od THC a HHC nevykazuje psychoaktivní účinky, což znamená, že nezpůsobuje "omámení" nebo "euforii".

 2. Psychoaktivní účinky:

  • HHC: Má některé podobnosti s THC, ale obvykle se uvádí, že má menší psychoaktivní účinky než THC.
  • CBD: Je známý tím, že nemá psychoaktivní účinky. To znamená, že uživatelé nejsou omámeni nebo nevykazují euforii po jeho užívání.

 3. Léčebné účinky:

  • HHC: Některé studie naznačují, že HHC může mít analgetické (protibolestivé) vlastnosti.
  • CBD: CBD bylo spojováno s různými potenciálními léčebnými účinky, včetně protizánětlivých, anxiolytických (proti úzkosti), antipsychotických a neuroprotektivních účinků.

 4. Původ:

  • HHC: Je syntetickým kanabinoidem vyrobeným v laboratořích.
  • CBD: Přirozeně se vyskytuje v konopí.

Je důležité si být vědom toho, že výzkum týkající se HHC může být omezený, a tak je třeba být opatrný při jeho užívání. Navíc, přírodní kanabinoidy, jako je CBD, mají obecně širší akceptaci a jsou dostupné v mnoha regionech v rámci lékařského a rekreačního užívání.

Jak dlouho HHC působí?

Doba trvání účinku hexahydrokanabinolu (HHC) v lidském těle může záviset na několika faktorech, včetně dávky, způsobu podání, individuální citlivosti a metabolismu uživatele. Bohužel, přesné informace o době trvání účinku HHC nejsou dobře zdokumentované, protože HHC je relativně nový syntetický kanabinoid a výzkum týkající se jeho farmakokinetiky může být omezený.

V obecnosti lze říci, že syntetické kanabinoidy mají tendenci působit rychleji než některé přirozeně se vyskytující kanabinoidy. Účinky mohou být viditelné během několika minut po podání a trvání účinku může trvat několik hodin.

Je důležité si být vědom toho, že syntetické kanabinoidy, včetně HHC, mohou mít nepředvídatelné a nežádoucí účinky na zdraví. Jejich užívání může být spojeno s různými riziky, včetně zdravotních komplikací. Před jakýmkoli užíváním těchto látek byste měli konzultovat s odborníkem na zdravotní péči a dodržovat místní zákony týkající se látek této povahy.

Je HHC droga a jaká jsou rizika?

Pokud mluvíme o drogách jako o látkách kde hrozí závislost, pak ano HHC, stejně jako ostatní látky které tyto vlastnosti mají spadá do skupiny drog. Je to tedy látka která může mít i mnoho vedlejších účinků. 

Hexahydrokanabinol (HHC) je umělý kanabinoid, který vykazuje výraznou podobnost s delta-9-tetrahydrokanabinolem (THC), což může přinášet potenciální rizika a nežádoucí účinky stejně jako u THC. Je klíčové si uvědomit, že HHC bylo vytvořeno s cílem simulovat některé účinky THC bez výrazných psychoaktivních efektů. Avšak nedostatek výzkumu týkajícího se účinků, bezpečnosti a vedlejších účinků HHC je výrazný. HHC také není v EU schválené jako potravina a tak se nesmí konzumovat, užívat ani kouřit. Pokud se chcete těmto rizikům vyhnout, nekupujte podezřele levné HHC květy, ani jiné konopné produkty s tímto kanabinoidem.

Mezi možná rizika spojená s užíváním HHC patří:

 1. Neznámé účinky: Vzhledem k tomu, že výzkum HHC je stále ve fázi raného vývoje, jsou nedostupné kompletní informace o jeho vlivu na lidské tělo a krátkodobých a dlouhodobých účincích.

 2. Nejasná velikost dávky: Dávkování HHC je velmi individuální a na lidi působí různě. Pokud se chcete vyhnout rizikům předávkování, začínejte vždy od malého množství. V případě HHC bonbonů začínejte na půlce bonbonu a v případě HHC květů vyzkoušejte alespoň 1 gram HHC. Žádné oficiální dávkování totiž neexistuje.

 3. Vedlejší účinky: Syntetické kanabinoidy mohou způsobit nežádoucí vedlejší účinky, jako jsou únava, závratě, nevolnost a změněné vnímání.

 4. Riziko závislosti: I když není zatím jasné, do jaké míry může HHC vyvolat závislost, některé syntetické látky mohou vyvolat návyk. Psychická závislost je určitě možná a v dlouhodobém horizontu určitě hrozí.

 5. Bezpečnostní rizika: Regulace bezpečnosti syntetických kanabinoidů může být problematická v porovnání s přírodními látkami. Vzhledem k odlišnostem od standardních konopných složek může používání HHC produktů mít bezpečnostní odchylky. Pokud si přejete minimalizovat rizika spojená s kvalitou produktu, doporučuje se nakupovat pouze u ověřených prodejců a kvalitních HHC obchodech, kteří nabízejí kvalitní české produkty.

Před jakýmkoli užíváním HHC konopí nebo jiných syntetických látek je nezbytné konzultovat s lékařem nebo odborníkem na zdraví, zejména vzhledem k omezeným informacím o bezpečnosti a účincích této konkrétní látky. Dále je důležité dodržovat místní právní předpisy a být si vědom možných rizik a nežádoucích účinků.

Jaké je doporučené dávkování HHC?

Užívání syntetických kanabinoidů, včetně látek jako je Hexahydrokanabinol (HHC), nese významná rizika a vyžaduje maximální opatrnost. Jednou z klíčových oblastí, která je velmi neprozkoumaná je dávkování těchto látek. Nejasné dávkování může mít značný vliv na zdraví jednotlivce a způsobit nepředvídatelné nežádoucí účinky. Pamatujte, že nejasné dávkování může zvyšovat riziko nežádoucích účinků a komplikací. Bezpečnost a zdraví by mělo být vždy na prvním místě.

Závěrečné doporučení

Je nezbytně důležité, aby lidé přistupovali k užívání syntetických kanabinoidů, včetně látek jako Hexahydrokanabinol (HHC), s maximální opatrností a uvědoměním si rizik spojených s těmito substancemi. Existuje řada faktorů, které zdůrazňují potřebu opatrnosti a zodpovědnosti při jejich užívání:

 1. Nedostatek výzkumu: Syntetické kanabinoidy jsou stále předmětem omezeného výzkumu, což znamená, že existuje málo informací o jejich účincích, bezpečnosti a dlouhodobých dopadech na zdraví.

 2. Nepředvídatelné účinky: Neznámé složení a nejistá kvalita syntetických kanabinoidů mohou vést k nepředvídatelným účinkům, které se mohou lišit mezi různými produkty.

 3. Individuální variabilita: Každý jednotlivec může reagovat na syntetické kanabinoidy odlišně, což zvyšuje riziko nežádoucích účinků, zejména když jde o dávkování.

Celkově je nezbytné být si vědom svého zdraví a individuálních reakcí. Syntetické kanabinoidy představují složitou problematiku, a proto by mělo být jejich užívání prováděno s maximální opatrností a v souladu s místními zákony a předpisy. Bezpečnost by měla vždy převažovat nad touhou experimentovat s neznámými látkami. Dalším faktorem proč je potřeba zůstat obezřetný je skutečnost, že HHC není v ČR schválené jako potravina.

Nesmí se tedy konzumovat, užívat ani kouřit. Co je horší je skutečnost, že neexistuje regulace ani kontrola kvality při výrobě HHC. Bohužel je tedy možné že nekvalitní HHC bude obsahovat různé příměsi či jiné látky. Rizikem je také znečištění extraktu plísněmi či těžkými kovy. Kupujte tedy kanabinoidy a produkty s konopím jen v ověřených HHC obchodech, které již dobře znáte a jsou na ně recenze.