Vše, co potřebujete vědět o kratomu: Původ, účinky a bezpečné užívání

Vítejte v našem podrobném průvodci rostlinou z jihovýchodní Asie, která stále více láká pozornost – kratomem. Tato fascinující rostlina, známá také pod názvem Mitragyna speciosa, není jen pouhým botanickým druhem, ale nese s sebou i bohatou historii a kontroverzní pověst. V našem článku se zaměříme na vše, co potřebujete vědět o kratomu – od jeho původu až po účinky a bezpečné užívání. Připravte se na ponoření do světa této tajemné rostliny a objevte, jaký potenciál může mít pro zdraví a pohodu jednotlivců, ale i na to, proč se kolem něj vede tak mnoho diskuzí.

Co je to kratom?

Kdo by o něm ještě neslyšel. Kontroverzní rostlina převážně z Asie s různými účinky na lidské tělo a mysl. Co však kratom je, odkud pochází a jaké je jeho historické využití. Kratom, vědecky známý jako Mitragyna speciosa, je rostlina původem z jihovýchodní Asie, kde si získala výjimečnou pozornost pro své unikátní vlastnosti. Pochází převážně z oblastí Thajska, Indonésie, Malajsie, Bornea a dalších zemí, kde roste ve vlhkých lesích. Jedná se o velké vzrostlé stromy, sahající do výšky několika metrů. co je to kratom zeleny

Historie kratomu sahá hluboko do minulosti, kdy byla tato rostlina tradičně využívána místními kmeny pro své potenciální léčebné účinky. Lidé tradičně konzumují listy kratomového stromu buď sušené nebo vařené, čímž získávají různé formy extraktů. Historicky byl kratom využíván k zvládání únavy, zlepšení nálady a zmírnění bolesti.

V moderním světě se kratom stává stále populárnější látkou, a to nejen pro své potenciální léčebné účinky, ale také jako prostředek pro zlepšení nálady a relaxaci. Existuje však i temnější stránka diskuse kolem tohoto přírodního produktu, kdy někteří varují před možným zneužíváním a nežádoucími účinky. Kratom totiž obsahuje látky, které mohou způsobovat závislost a není nic zvláštního když se po dlouhodobém užívání objevují abstinenční příznaky (absťák). Kratom má tedy svá rizika a ta je potřeba zvážit před samotným užíváním.

Přestože je kratom stále předmětem výzkumů a debat, jeho fascinující historie a různorodé využití mu zajistily místo v srdcích těch, kteří jsou otevření zkoumání přírodních léčivých prostředků. 

Jaké existují druhy kratomu?

Kratom, je rostlina s bohatou pestrostí druhů, které nabízejí uživatelům rozmanité a různorodé účinky. To vše díky zásadním rozdílům mezi jednotlivými variantami. Hlavní faktory ovlivňující rozdíly mezi druhy kratomu jsou geografický původ a kombinace alkaloidů obsažených v listech rostliny. Různé druhy a účinky kratomu jsme popisovali v našem jiném články, ale pojďme se na rozdíly podívat znovu:

 1. Geografický původ: Každý druh kratomu roste v konkrétní oblasti jihovýchodní Asie, což přispívá k jeho unikátnímu chemickému složení a charakteru. Například Borneo kratom, pocházející z indonéského ostrova Borneo, se může lišit od thajského nebo malajského kratomu kvůli rozdílům v půdě, klimatu a podmínkách prostředí.

 2. Kombinace alkaloidů: Různé druhy kratomu obsahují různé kombinace alkaloidů, zejména mitragyninu, 7-hydroxymitragyninu a speciofinu. Tyto látky jsou odpovědné za specifické účinky každého druhu. Například červený kratom je často spojován s relaxací a tlumením bolesti, zatímco bílý kratom má povzbuzující a energetizující účinky.

 3. Barva listů: Některé rozdíly mezi druhy kratomu lze identifikovat i podle barvy listů. Zelený, červený, bílý a žlutý kratom získává svou charakteristickou barvu z různých stadií zpracování nebo původu. Každá barva naznačuje odlišné úrovně oxidace a různé chemické profily.

 4. Zpracování listů: Způsob zpracování listů kratomu může také ovlivnit vlastnosti dané varianty. Sušení, mletí a fermentace jsou techniky, které mají vliv na konečnou podobu produktu. Zlatý kratom, například, získává svou barvu díky specifickému zpracování listů.

Rozdíly mezi druhy kratomu jsou tedy výsledkem kombinace geografických podmínek, složení alkaloidů a způsobu zpracování listů. Tyto nuance poskytují uživatelům možnost vybírat mezi různými druhy, které lépe vyhovují jejich individuálním potřebám a preferencím.

Jaké má kratom účinky?

Kratom je rostlina, jejíž listy obsahují alkaloidy s různými účinky na lidský organismus. Některé druhy se jen barvou, jiné však i účinky samotnými. Zde jsou klíčové účinky spojené s jednotlivými druhy kratomu:

 • Zelený kratom:

  • Zelený kratom nabízí mírnou stimulaci
  • Zlepšená koncentrace a pozornost
  • Uklidňující efekt bez výrazné sedace

 • Červený kratom:

  • Silná analgetická a tlumivá účinnost
  • Uvolnění svalů
  • Podpora přirozeného spánku

 • Zlatý kratom:

  • Kombinace stimulačních a relaxačních účinků
  • Jemná energie s možností relaxace
  • Potenciálně dlouhodobý účinek

 • Bílý kratom:

  • Silná stimulace a povzbuzení
  • Zlepšená nálada a motivace
  • Energetizující účinky, ideální pro ranní použití

 • Žlutý kratom:

  • Vyvážená stimulace a relaxace
  • Mírná analgezie
  • Možné zlepšení nálady

 • Borneo kratom:

  • Dlouhotrvající účinky
  • Silná relaxace
  • Potenciální analgetický efekt

Je důležité zdůraznit, že účinky kratomu mohou být individuální a závisí na mnoha faktorech, včetně dávky, citlivosti jednotlivce a kvality produktu. Před použitím kratomu je vždy vhodné konzultovat s odborníkem a dodržovat doporučené dávkování.

Jaké je správné dávkování kratomu

co je to kratom davkovaniSprávné dávkování kratomu je klíčovým faktorem pro minimalizaci rizik a dosažení optimálních účinků. Nicméně, je důležité si uvědomit, že optimální dávka může variabilně záviset na individuální citlivosti a potřebách. Při začátku užívání kratomu je moudré začít s nízkou dávkou. Pro nové uživatele se doporučuje začít s 1 až 2 gramy a postupně zvyšovat, aby se zjistila individuální tolerance.

Dávkování kratomu může být individuální a závisí na citlivosti každého jednotlivce. Zde jsou obecné rady pro doporučené dávkování:

Nízká dávka:

 • 1 až 2 gramy kratomu
 • Vhodné pro začínající uživatele
 • Možný mírný povzbuzující efekt

Střední dávka:

 • 2 až 4 gramy kratomu
 • Pro ty, kteří již mají něco zkušeností s kratomem
 • Poskytuje vyvážený zážitek s mírnou stimulací a relaxací

Vyšší Dávka:

 • 4 až 6 gramů kratomu
 • Vhodné pro ty, kteří hledají silnější účinky
 • Může poskytnout silnější analgetický a relaxační efekt

Velká Dávka:

 • 6 a více gramů kratomu
 • Vyhrazeno pro zkušenější uživatele
 • Vyšší dávky mohou způsobit silnější sedaci, ale mohou také zvyšovat riziko nežádoucích vedlejších účinků

Jak předcházet rizikům spojeným s kratomem

Omezení frekvence:

Vyhněte se užívání kratomu každý den, abyste minimalizovali riziko vzniku tolerance. Doporučuje se provádět "kratomové pauzy" alespoň několik dní v týdnu.

Individuální přizpůsobení:

 • Každý jedinec může reagovat odlišně na kratom, a proto je důležité přizpůsobit dávky podle svých individuálních potřeb a reakcí.

Důležité je pozorovat svou reakci na kratom a přizpůsobovat dávky podle potřeby. Pamatujte, že účinky mohou variabilně záviset na kvalitě kratomu, individuální citlivosti a celkovém zdravotním stavu. Před jakýmkoliv zásadním změnám v režimu užívání byste měli konzultovat s lékařem.

Jaká jsou rizika užívání kratomu

I přesto, že kratom láká svými potenciálními výhodami, má také několik rizik, která není radno podceňovat. Kompletní seznam rizik kratomu jsme popisovali v jiném našem článku, nicméně na ta největší z nich se pojďme podívat:

 1. Návykovost a zneužívání: Kratom obsahuje látky, které mohou vyvolat fyzickou i psychickou závislost. Prolongované užívání nebo nadměrná dávkování mohou zvýšit riziko vzniku závislosti, což činí kontrolu užívání obtížnou.

 2. Zdravotní komplikace: Nežádoucí účinky kratomu mohou zahrnovat nevolnost, zvracení, ztrátu hmotnosti a problémy s játry. V některých případech bylo hlášeno i selhání ledvin.

 3. Interakce s léky a legislativní omezení: Kratom může interagovat s léky a způsobovat nežádoucí vedlejší účinky. Navíc je kratom v některých zemích regulován nebo zakázán kvůli obavám týkajícím se bezpečnosti a neregulovaného užívání.

 4. Abstinenční příznaky: Při dlouhodobém užívání kratomu hrozí po vysazení také tzv. absťák (kratomový absťák). Ten může v krajním případě být stejný jako při vysazení drog. Mohou nastupovat zimnice, nespavost, nervozita, třes v končetinách atd.

Před zvážením užívání kratomu je klíčové poradit se s lékařem a být si vědom možných rizik. Kombinace individuálních faktorů a nejnovějšího vědeckého výzkumu by měla formovat informované rozhodnutí o případném využívání této rostliny. Absťák po vysazení kratomu, známý též jako kratomový odvykací syndrom, může být pro některé jedince náročným obdobím, avšak jeho intenzita a trvání se mohou lišit v závislosti na individuální citlivosti, délce užívání a dávkování.

Zde je krátký přehled jak může takový absťák po kratomu probíhat:

 1. První dny: V prvních dnech po vysazení kratomu mohou jedinci zažívat řadu fyzických a psychologických příznaků. Mezi ně patří neklid, bolesti svalů, nespavost, úzkost a zvýšená citlivost na podněty.
 2. Průběh a trvání: Průběh absťáku závisí na mnoha faktorech, včetně délky užívání a dávkování. Někteří lidé mohou zažívat nepříjemné příznaky po dobu několika dnů, zatímco jiní mohou pociťovat obtíže déle. Celkový průběh může být individuální.
 3. Podpora a pomoc: Klíčovou součástí zvládání absťáku po kratomu je podpora. Lidé, kteří procházejí touto fází, by měli hledat podporu od odborníků, přátel nebo rodiny. V některých případech může být výhodné konzultovat s lékařem, který může poskytnout doporučení nebo dokonce předepsat léky na zmírnění některých příznaků.

Hrozí předávkování kratomem?

Přestože kratom je tradičně považován za relativně bezpečný přírodní produkt, předávkování může nastat, zejména při nadměrném užívání nebo kombinaci s jinými látkami. Předávkování kratomem se může projevit různými způsoby, zahrnujícími fyzické i psychické příznaky.

Příznaky předávkování kratomem:

 1. Nevolnost a zvracení: Předávkování může vyvolat silnou nevolnost, která může přejít až do zvracení. Tento příznak je často spojován s nadměrnou dávkou.

 2. Zmatenost a ztráta Vědomí: Nadměrná konzumace kratomu může způsobit zmatenost, dezorientaci a v extrémních případech až ztrátu vědomí.

 3. Respirační potíže: Vyšší dávky kratomu mohou ovlivnit dýchání a způsobit respirační obtíže, což představuje vážný zdravotní riziko.

 4. Záchvaty: I když jsou záchvaty vzácným příznakem, nadměrné užívání kratomu může vyvolat epileptické záchvaty u některých jedinců.

 5. Kardiovaskulární problémy: Předávkování může ovlivnit srdeční rytmus a krevní tlak, což zvyšuje riziko kardiovaskulárních komplikací.

Jak jednat v případě předávkování:

V případě podezření na předávkování kratomem je nezbytné vyhledat okamžitou lékařskou pomoc. Odborník může poskytnout nezbytnou lékařskou péči, vyhodnotit závažnost situace a rozhodnout o nezbytných opatřeních.

Je klíčové, aby uživatelé kratomu respektovali doporučené dávky, vyhýbali se nadměrnému užívání a sledovali svou citlivost na látku. Před začátkem užívání kratomu by měli konzultovat s lékařem, zejména pokud mají existující zdravotní problémy nebo užívají jiné léky. 

Kde bezpečně koupit kratom?

co je to kratom prodejKratom, přírodní produkt s rostoucí popularitou, je nyní snadno dostupný prostřednictvím online obchodů a dokonce i automatů specializovaných na produkty z konopí jako např. kontroverzní HHC konopí. Online trh nabízí široký výběr kratomových produktů, včetně listů, prášků, tablet a extraktů, které mohou být zakoupeny pohodlně z domova.

V některých regionech, zejména v zemích, kde je kratom legální, můžete narazit i na prodejní automaty specializované na produkty obsahující konopí a kratom. Tyto automaty jsou často umístěny v oblastech, kde se legálně prodává konopí, a poskytují rychlý přístup k různým druhům kratomu.

Přestože je dostupnost kratomu z pohodlí domova či z automatu pohodlná, je klíčové mít na paměti důležitost zodpovědného užívání. Kupující by měli vybírat renomované prodejce, pečlivě číst recenze a respektovat platné zákony a směrnice týkající se užívání kratomu v daném regionu. Zároveň by měli být obezřetní při kombinování kratomu s dalšími látkami a dodržovat doporučená dávkování pro bezpečný a odpovědný zážitek.

Nezapomínejte také na skutečnost, že kratom není v ČR schválený jako potravina a proto neslouží ke konzumaci. Jeho účinky jsou nám známé jen ze zkušeností uživatelů ze zahraničí a rozhodně nedoporučujeme ho užívat bez konzultace s odborníkem či lékařem.