Seznamte se s THC, co to je a kde se vzalo.

Historie THC a lékařské marihuany obecně. 

Konopí se používá již tisíce let. Zaznamenaná první použití pochází z Číny, kde se konopí používalo na výrobu textilií, v medicíně i jako potravina. Konopí byla později přivezena do Evropy a poté do Ameriky, kde čelí své velké oblibě při rekreačním i rituálním využití. 

Zde si můžete přečíst kousek historie z USA. 

Konopí se v USA poprvé objevila v roce 1600. Pěstovala se na výrobu textilií a někdy se používala jako zákonné platidlo. Používala se i na různé medicínské účely. Rekreační využití konopí v podobě marihuany, která obsahuje nejvíce THC složky, začalo narůstat v 30. a 40. letech 20. století. 

V tomto období se začaly organizovat protidrogové kampaně proti jejímu používání a mnoho států schválilo zákony, které marihuanu zakazovaly. Film "Reefer Madness" ("Závisláci") z roku 1936 zobrazoval marihuanu jako nebezpečnou drogu, která způsobuje psychózy, násilí a sebevraždy. 

Zákon o používání regulovaných látek (angl. CSA) z roku 1970 zařadil marihuanu na 1. místo seznamu látek, které lze zneužít a na federální úrovni ji ustanovil za nelegální. 

"Válka proti drogám", která probíhala v 70. letech minulého století vyústila do početného zadržování osob mnoha lidí, kteří marihuanu drželi a užívali ji. Statistiky bohužel naznačují, že uplatňování zákonů o marihuaně a následné tresty byly a jsou nepřiměřeně zaměřeny proti "barevným".  U černochů a lidí latinskoamerického původu je mnohem větší pravděpodobnost, že budou zatčeni a uvězněni za drogové trestné činy, přestože míra užívání drog je podobná u lidí všech ras a etnik. 

A co to vlastně THC je? 

THC je delta-9-tetrahydrocannabinol (Δ-9-THC). Jde o molekulu kanabinoidů v marihuaně (konopí), která byla dlouho považována za hlavní psychoaktivní složku, která způsobuje lidem užívajícím marihuanu pocit opojení. 

THC je v podstatě nejznámější kanabinoid. Je jednou z více než 400 různých látek a jednou ze 60 různých kanabinoidů, které se v marihuaně nacházejí. Další významnou molekulou kanabinoidů, které patří naše pozornost, je kanabidiol (CBD – z angl. cannabidiol), o kterém si více povíme v příštím článku. 

Působení THC 

THC působí tak, že se připojí na kanabinoidní receptory nacházející se v celém mozku a nervovém systému. Je uložen v tělesném tuku a orgánech po dobu 3-4 týdnů. Psychoaktivní účinky trvají sice jen pár hodin, přítomnost THC však v organismu lze zjistit i po delším čase, než je přítomnost většiny jiných složek drogy (až do 20 hodin po požití). 

Například test z vlasových folikulů může zjistit přítomnost THC ještě zhruba po 90 dnech. Používá se také test z moči, ale není přesnou metodou detekce. 

Pár varováních a možných rizik ohledně THC (Tetrahydrokanabinol)

Výzkum účinků Δ-9-THC stěžují různé okolnosti, ale vyskytuje se jasná skutečnost, že THC může zvláště u mladých lidí poškozovat stále vyvíjející se mozek. Mladí by se tak měli vyhnout častému užívání marihuany. 

Vyskytuje se velké množství událostí, které potvrzují pravdivost, že THC zvyšuje riziko vývoje duševních chorob, projevující se se zkresleným vnímání reality, zvláště u mladistvých. Spojuje se se zpomaleným vývinem paměti, se zhoršením učení a zvýšenou mírou úzkosti. 

Metanalýzou z roku 2013 se zjistilo, že THC může poškozovat nervový systém. U lidí pravidelně užívající marihuanu nastaly ve struktuře mozku změny, a při tom se u nich žádné psychózy neobjevily. 

Zjistilo se, že jistým opakem THC je složka CBD. CBD zlepšuje schopnost učení, snižuje úzkost a působí jako antipsychotikum. Výzkumy však byly po většinu případů dělány na zvířatech. 

Při užití marihuany s komplexním obsahem THC a CBD se zdá, že CBD snižuje negativní vliv THC. 

Jeden zajímavý bod zdůrazňující změny v mozku: Ačkoliv u chronických uživatelů dochází ke snížení objemu šedé hmoty v prefrontální kůře, existuje zjevná kompenzační reakce. Následně dochází ke zvýšení hustoty vláknitých spojení mezi zbývajícími neurony, což může částečně nebo úplně anulovat neurotoxicitu. 

Účinky THC 

THC stimuluje uvolňování neurotransmiteru dopaminu v mozku, který navozuje pocit euforie. Jeho vliv na organismus se v jednotlivých případech může měnit. 

Může jím být: 

 • zvýšená chuť k jídlu, 
 • změněné vnímání času, 
 • zvýšené smyslové vnímání, 
 • pocity uvolnění. 

THC má nejen příjemné účinky, ale může vyvolat i nežádoucí reakce: 

 • vidiny,  
 • halucinace,  
 • úzkost,  
 • problémy s pamětí. 

Použití THC v lékařství

THC se v některých státech využívá také k lékařským účelům. Hlavně pak v Izraeli, USA či Kanadě má marihuana s vysokým obsahem THC (tetrahydrokanabinolu) své využití, nicméně vždy se jedná o postupy konzultované s lékaři a tak rozhodně nedoporučujeme se samo léčit silným konopím. Marihuana je známá pro své léčivé účinky tisíce let, ale výzkumy potvrzující její ulevující a léčivé účinky jsou stále relativně nové. 

Přesto se již ví, že může pomáhat při následujících onemocněních: 

 • migréna, 
 • zánět, 
 • zelený zákal, 
 • bolest, 
 • nechutenství, 
 • nespavost, 
 • úzkost, 
 • deprese, 
 • roztroušená skleróza, 
 • žaludeční nevolnost, 
 • symptomy spojené s HIV / AIDS, 
 • záchvaty, 
 • syndrom dráždivého tračníku, 
 • zánětlivé onemocnění trávicího traktu (angl. IBD), 
 • omezení používání opiátů, 
 • svalová spasticita, 
 • posttraumatická stresová porucha (angl. PTSD). 

Příjem a metody užívání THC 

Jak jistě znáte, tak běžným užitím THC je kouření trávy, nebo-li marihuany, což jsou vysušené listy a květy rostliny Cannabis. 

Možností, jak přijmout THC je ovšem více: 

 • Aplikace přes pokožku: THC je přidáno do koupelových solí, tělových mlék, balzámů, mastí a olejů, které se aplikují na pokožku. Tato aplikace nemá psychoaktivní účinky. Účinek je pouze lokální a v daném místě tyto produkty sníží bolest a zmírní záněty. 
 • Podání pod jazyk: THC se užívá formou pastilek, rozpustných proužků nebo sprejů, které se vkládají pod jazyk. 
 • Ústní podání: THC lze spolknout formou kapslí, tinktur, olejů nebo potravin. Účinky pocítíte později, ale budou trvat delší dobu. 
 • Vdechování: Je to nejrychlejší aplikace příjmu a zaručuje nejrychlejší nástup psychoaktivních účinků. Účinek vdechovaného THC můžete pocítit do několika minut. Existují různé způsoby inhalace THC. Může se kouřit z papírku ve formě jointa, vodní dýmky nebo fajky. Dalším způsobem je vapování z vaporizéru, které je bezpečnější oproti klasickému kouření. 

Jak je to s návykovostí (závislostí) u THC 

Konopí je v USA hned další nejrozšířenější zneužívanou látkou po alkoholu a tabáku. Přestože mnozí uživatelé konopí tvrdí, že marihuana není návyková, mnohé studie dokazují, že je tomu naopak.  

Dle Národního institutu pro zneužívání drog (angl. NIDA) se u cca 30% lidí užívajících marihuanu vyvine závislost na marihuaně. Užívání marihuany před 18. rokem života, kdy se mozek stále vyvíjí, zvyšuje pravděpodobnost vzniku poruch způsobených užíváním marihuany 4-7x. Dalším společným znakem s jinými drogami je posedlost touto drogou, její potřebou užití a jejími abstinenčními příznaky jako je nervozita, nevrlost nebo třeba problémy s usínáním, které se objevují v případě, že marihuanu nemůže závislý uživatel užít.  

Obsah THC v marihuaně 

Hladina dnešního THC v marihuaně je dle NIDA průměrně 9,6%.  Na počátku 90. let tomu bylo okolo 4%. Je tak zřejmé, že v současnosti je marihuana mnohem účinnější, než tomu bylo v dřívějších dobách.  

Obsah THC v marihuaně (nebo-li trávě) závisí také na zužitkováním daného konopí, jako například zda-li zpracováváme listy nebo palice, zda-li chceme hašiš nebo hašišový olej a jiné. Množství THC může v produktech z extraktů marihuany přesáhnout až 50%. 

Síla moderní, vysoce účinné trávy pěstované metodou sinsemilla (špan. bez semen), je údajně minimálně 4x větší, přičemž obsahuje okolo 15% THC.  

CBD výrobky a jejich obsah THC 

Dnešní trh je velice zaměřen na výrobky s konopnou složkou CBD, která nezpůsobuje nežádoucí opojení.  Ovšem záleží na výrobním postupu a pak mohou některé produkty obsahovat malé množství THC (od cca 0,3 % do 1 %). Někteří odborníci tvrdí, že právě toto stopové množství THC v produktu způsobí vyšší účinnost CBD. 

Pokud však hledáte produkt bez obsahu THC, ujistěte se, že výrobky byly testovány třetí stranou, aby byla zaručena jejich čistota. 

I když na federální úrovni nejsou konopí a THC stále legální, mnohé státy schválily jejich používání v medicíně a některé i pro rekreační účely. Před nákupem jakýchkoli produktů obsahujících THC byste si měli vždy ověřit zákony státu, ve kterém žijete.