Novinky

HHC a testy na drogy. Jak reagují?

Nárůst popularity syntetických kanabinoidů v posledních letech přivedl na scénu mnoho nových látek jako je - HHC, HHCP, HHCO, THCP, THCO a H4CBD. Tyto syntetické kanabinoidy, které se stávají stále více známými díky svým psychoaktivním účinkům, zároveň klade výzvu pro stávající testy na drogy. Tyto psychomodulační látky pocházejí z laboratoří a vyrábějí se z čistého CBD či THC. Tyto látky mohou v některých případech mít účinky podobné jako zmiňované THC a proto je potřeba s nimi zacházet opatrně. Účinky HHC mohou nezkušené konzumenty zaskočit a je velmi důležité je užívat v malém množství. 

Náš článek se zabývá nejen samotnými látkami a potencionálními riziky HHC, ale hlavně zkoumá, do jaké míry jsou současné metody testování schopny odhalit tyto nové hráče na poli syntetických kanabinoidů. S narůstajícím užíváním těchto látek a jejich dopadem na společnost je důležité zkoumat, jak efektivní jsou nástroje, které máme k dispozici pro testování uživatelů HHC v této dynamické a proměnlivé krajině psychoaktivních a psychomodulačních látek.

Je HHC droga?

Podívejme se prvně na to, co je to HHC a co o této látce již víme. HHC je hexahydrokanabinol, kanabinoid z konopí. V přírodě se vyskytuje v malém množství, a proto se často vytváří v laboratoři z jiných kanabinoidů. Má podobné psychoaktivní účinky jako ostatní kanabinoidy, ovlivňuje endokanabinoidní systém v lidském těle. Nové výzkumy neustále přinášejí nové poznatky, a proto je důležité sledovat aktuální informace od odborníků. HHC se nachází v různých produktech, jako jsou oleje, kapky, bonbóny, žvýkačky, HHC květy, hašiš a jointy.

Je však HHC droga?

Otázka zda je HHC droga je poměrně složitá. Obecně drogy jsou látky nebo přípravky s psychoaktivními či psychomodulačními účinky, které ovlivňují centrální nervový systém a mohou měnit vnímání, náladu, vědomí či chování jedince. Tato termín zahrnuje legální i nelegální látky, které mohou být užívány rekreačně, léčebně nebo zneužívány, a mohou mít potenciální dopady na fyzické a duševní zdraví uživatele.

V takto širším kontextu definice drog lze zařadit hexahydrocannabinol (HHC) mezi drogy (psychoaktivní látky), které ovlivňují centrální nervový systém. HHC, známý také jako syntetický kanabinoid, vykazuje psychoaktivní účinky podobné jiným drogám. Jelikož mění vnímání, náladu a chování, může být klasifikován jako látka, která spadá do kategorie drog. Je důležité si být vědom toho, že přestože může být některým jedincům užíván rekreačně, může mít potenciální dopady na zdraví a vyžaduje obezřetné a informované zacházení.

Jaká jsou rizika HHC a jak působí?

Hexahydrocannabinol (HHC) představuje syntetický kanabinoid, který silně připomíná delta-9-tetrahydrocannabinol (THC). S tím souvisí určitá rizika a nežádoucí účinky. Důležité je si uvědomit, že HHC bylo vytvořeno s úmyslem reprodukovat některé účinky THC bez výrazných psychoaktivních efektů. Ovšem existuje nedostatek výzkumu týkajícího se jeho účinků, bezpečnosti a vedlejších účinků.

Mezi potenciální rizika spojená s užíváním HHC patří:

 1. Neznámé účinky: Vzhledem k tomu, že výzkum HHC je v počáteční fázi, nejsou k dispozici kompletní informace o jeho vlivu na lidské tělo, včetně krátkodobých a dlouhodobých účinků.

 2. Vedlejší účinky: Syntetické kanabinoidy včetně HHC mohou způsobit nežádoucí vedlejší účinky, jako je únava, závratě, nevolnost a změněné vnímání.

 3. Riziko návyku: I když není jasné, do jaké míry může HHC vyvolávat závislost, některé syntetické látky mohou být návykové.

 4. Bezpečnostní rizika: Kvalita syntetických kanabinoidů není nijak regulována ani hlídána a tak je potřeba nakupovat HHC v obchodech s dobrou pověstí a kladnými referencemi. 

Před jakýmkoli užíváním HHC nebo jakýchkoli syntetických látek je důležité konzultovat s lékařem nebo odborníkem na zdraví, zejména kvůli omezeným informacím o bezpečnosti a účincích této specifické látky. Dbejte na to, aby vaše užívání bylo v souladu s místními právními předpisy, a buďte si vědomi možných rizik a nežádoucích účinků.

Jak reagují na HHC testy na drogy z moči?

Testy na drogy z moči fungují detekcí metabolitů, které vznikají při metabolismu různých drog v těle. Tyto testy mohou identifikovat přítomnost určitých látek, jako jsou THC (tetrahydrocannabinol), kokain, opioidy atd. Bohužel, v případě látky HHC (hexahydrokanabinol) mohou testy na drogy z moči selhat, protože ne všechny syntetické kanabinoidy jsou obsaženy v běžných testovacích sadách. Je důležité si být vědom tohoto omezení a mít na paměti, že k detekci syntetických kanabinoidů, včetně HHC jsou zapotřebí speciální testy, které momentálně nejsou běžně  dostupné.

Jak reagují na HHC testy na drogy ze slin?

Testy na drogy ze slin fungují podobně jako testy na drogy z moči, avšak místo toho detekují látky ve slinách, které mohou být známky aktuálního užívání drog. Tyto testy mohou zaznamenat přítomnost metabolitů a specifických látek, jako je THC, kokain, opioidy a další. Je však důležité mít na paměti, že testy na drogy ze slin mohou mít omezenou citlivost a nereagují na všechny syntetické kanabinoidy, včetně látky HHC (hexahydrokanabinol). Stejně jako u testů z moči je potřeba pořídit speciální testy, které momentálně v ČR nejsou dostupné.

Závěrečná doporučení

V závěru je nezbytné zdůraznit, že uživatelé hexahydrocannabinolu (HHC) by měli k užívání HHC přistupovat opatrně. Doporučuje se začínat v malých dávkách a postupně zvyšovat podle individuální odezvy těla. Vzhledem k omezeným informacím o účincích, bezpečnosti a vedlejších účincích HHC je klíčové konzultovat konzumaci s odborníkem nebo lékařem před zahájením užívání této látky nebo jakýchkoli syntetických kanabinoidů.

Odborník může poskytnout informace o potenciálních rizicích a monitorovat individuální reakce na látku, což přispěje k bezpečnému a odpovědnému užívání. Zavedení konzultace s odborníkem umožňuje uživatelům lépe porozumět potenciálním účinkům HHC na jejich zdraví a zároveň minimalizovat riziko nežádoucích důsledků. V tomto specifickém případě hraje preventivní přístup klíčovou roli v zachování zdraví a pohody.

Jak se liší HHC vs CBD.

Syntetický kanabinoid HHC a kanabidiol (CBD) jsou dvě odlišné látky, které patří do rozsáhlé rodiny kanabinoidů, nacházejících se v rostlinách konopí. Tyto dvě látky mají různé chemické struktury a účinky, což ovlivňuje jejich využití a potenciální dopady na lidské zdraví. Zatímco CBD se vyskytuje převážně v konopí indickém, látka HHC se v dnešní době vyrábí v laboratořích. Jedná se tedy o srovnání rozdílů mezi přírodním kanabinoidem a synteticky vytvořenou látkou.

Co je to HHC?

V dnešní době mnoho uživatelů konopí klade otázku, co to je HHC, neboli hexahydrokanabinol. Jedná se o syntetický kanabinoid, což znamená, že je vytvářen laboratorně a to konkrétně ze dvou jiných a to THC či CBD. Tato látka nemusí mít stejné vlastnosti jako přírodní kanabinoidy nalezené v rostlinách marihuany. HHC může mít psychoaktivní účinky, ačkoliv přesné účinky a rizika této látky nejsou tak dobře prozkoumány jako u některých přírodních kanabinoidů. Kanabinoid HHC také není schválený jako potravina a proto se nedoporučuje ho užívat ani konzumovat.

Velmi nebezpečné mohou být hlavně produkty jako HHC bonbony, HHC medvídci či HHC oleje. Tyto produkty totiž neprochází kontrolou kvality a tak nikdo nezaručuje jak byly vyrobeny ani kde. Často se tak HHC sladkosti vyrábějí v pochybných podmínkách bez hygienických předpisů. Důrazně tak doporučujeme nakupovat tyto produkty jen v ověřených HHC obchodech.

Co je to CBD?

Na druhé straně má kanabidiol (CBD) přirozený původ a je jedním z nejvýznamnějších kanabinoidů obsažených v konopí. CBD je ne psychoaktivní, což znamená, že nezpůsobuje "omámení" spojené s THC, dalším známým kanabinoidem. CBD bylo zkoumáno pro své potenciální léčebné účinky, včetně možného snižování úzkosti, bolesti a zánětu. Tato látka se v přírodě vyskytuje převážně v konopí rodu indika, tedy v konopím indickém

V lékařském prostředí je CBD často využíváno jako součást léčebných režimů pro různá onemocnění. Málokdy vykazuje vedlejší účinky a je považováno za bezpečné. Naopak, syntetické kanabinoidy, jako je HHC, mohou mít nežádoucí vedlejší účinky a nesou potenciální rizika, zejména pokud jsou používány bez dohledu lékaře nebo v nelegálním kontextu.

Jaké jsou rozdíly mezi CBD vs. HHC?

Celkově lze říci, že HHC a CBD jsou dva odlišné přístupy k využití kanabinoidů, s HHC jako syntetickým derivátem a CBD jako přírodní složkou konopí, které nabízí potenciální terapeutické výhody s minimálními vedlejšími účinky. Zde jsou některé ze základních informacích o rozdílech mezi CBD (kanabidiol) a HHC (Hexahydrokanabinol).

CBD (Kanabidiol):

 1. Původ a legální status: CBD je jedním z mnoha kanabinoidů nacházejících se v rostlině konopí. Na rozdíl od THC (tetrahydrokanabinolu) i HHC, CBD není psychoaktivní a nemá omamné účinky. Většina zemí povoluje legální používání a prodej CBD, protože nezpůsobuje intoxikaci.

 2. Účinky a využití: CBD je známé pro své různorodé terapeutické účinky, které mohou zahrnovat zmírnění úzkosti, snížení bolesti a zánětu, podporu spánku a další. Často se využívá ve formě olejů, krémů, kapek a doplňků stravy. Tímto využitím se od jiných kanabinoidů liší a např. při porovnání HHC vs. THC , lze říci že se jedná o velmi podobné látky i svými účinky. 

 3. Mechanismus účinku: CBD ovlivňuje endokanabinoidní systém v těle, který je spojen s regulací různých funkcí, včetně nálady, bolesti a imunitního systému. Nevyvolává euforii a není návykové.

HHC (Hexahydrokanabinol):

 1. Původ a struktura: HHC je jeden z méně známých kanabinoidů nacházejících se v konopí, ale jen v malém množství. Jedná se o analog THC, ale jeho molekulová struktura je odlišná, nicméně účinky HHC jsou podobné jako u THC. 

 2. Psychoaktivita a účinky: HHC může vykazovat psychoaktivní účinky, podobně jako THC, ale jeho síla a charakteristiky mohou být odlišné. Někteří tvrdí, že HHC může nabízet podobné psychoaktivní zážitky jako THC, ale toto téma vyžaduje další výzkum.

 3. Legální status: Legální status HHC se může lišit podle země a místních předpisů. Některé oblasti mohou regulovat nebo omezovat jeho užívání kvůli jeho potenciálním psychoaktivním účinkům. V ČR je prodej HHC legální a tato látka je legislativně na stejné úrovni jako CBD.

Celkově lze říci, že zatímco CBD je známé pro své ne-psychoaktivní vlastnosti a terapeutický potenciál, HHC je kanabinoid s potenciálními psychoaktivními účinky, které jsou podobné THC. Je však důležité sledovat aktuální výzkum a předpisy, protože informace o kanabinoidech jsou stále ve vývoji.

Závěr

Závěrem lze říci, že rozdíly mezi jednotlivými kanabinoidy mohou být výrazné a to hlavně v případě nepsychoaktivního CBD v porovnání se syntetickým HHC.  Obě tyto látky v současné době nejsou v EU schváleny jako potravina, a tak je jich užívání, konzumace či kouření zakázáno. Je tomu tak hlavně kvůli malému množství vědeckých výzkumů, které nedokázali prokázat jejich bezpečnost a všechna rizika spojená s konzumací. 

Proto důrazně doporučujeme, před užíváním látek z konopí (HHC, CBD, THC, CBG) či dalších syntetických kanabinoidů jako je THC-P, THC-O, HHC-P, HHC-O, H4CBD a dalších zvážit všechna rizika a nejlépe se poradit s lékařem který má s těmito látkami zkušenost. Rizika spojená s HHC mohou být pro neinformované uživatele velmi nepříjemná a dokáží zaskočit i uživatele konopí.

Kanabinoidy z konopí: Rozdíl mezi HHC vs. THC

Kanabinoidy, skupina látek nacházejících se v rostlině konopí, mají v poslední době získávající na popularitě díky jejich účinkům na lidské tělo. Dva z nejvíce diskutovaných kanabinoidů jsou THC (tetrahydrokanabinol) a HHC (hexahydrokanabinol). I když mají podobné názvy, jejich chemické struktury a účinky se liší. Jak se ale liší HHC vs THC a jaké jsou mezi těmito látkami rozdíly? Na to vše se podíváme v našem článku věnovanému rozdílům mezi kanabinoidy a blíže si řekneme i o rozdílech mezi CBD a HHC.

Kanabinoidy: Co jsou a odkud pochází?

Kanabinoidy představují rozsáhlou skupinu chemických sloučenin, jež se nacházejí v rostlinách konopí a mají schopnost ovlivňovat lidský organismus. Tyto látky jsou rozděleny do dvou hlavních kategorií: endokanabinoidy a fyto-kanabinoidy. Endokanabinoidy jsou produkovány přímo v lidském těle a hrají klíčovou roli v regulaci různých fyziologických funkcí. Naopak fyto-kanabinoidy jsou získány z rostlin, přičemž konopí je jednou z hlavních zdrojů těchto látek.

Konopí, latinsky Cannabis sativa i cannabis indica (konopí indické), je rostlina s dlouhou historií využívání v lékařství, textilním průmyslu a rituálech. Zvláště v květech a listech konopí jsou obsaženy významné množství kanabinoidů, což zahrnuje nejen známé látky jako THC (tetrahydrokanabinol), HHC (hexahydrokanabinol) a CBD (kanabidiol), ale i mnoho dalších, které mohou mít různorodé účinky na lidský organismus. Důležitým aspektem je, že fyto-kanabinoidy nejsou omezeny pouze na konopí. Tato rozmanitost kanabinoidů otevírá prostor pro výzkum a zkoumání jejich potenciálních léčebných a terapeutických vlastností. HHC se však v konopí vyskytuje v tak malém množství, že je potřeba ho do HHC produktů vyrábět v laboratoři. Dnešní HHC v konopných produktech je vždy syntetické.

Co jsou to syntetické kanabinoidy

Syntetické kanabinoidy jsou chemicky vytvořené látky, které mají podobné nebo podobné účinky jako kanabinoidy přirozeně se vyskytující v rostlinách konopí a marihuany, zejména odrůdy Cannabis sativa a indika. Tyto syntetické látky jsou navrženy tak, aby působily na stejné receptory v lidském nervovém systému jako přírodní kanabinoidy.

Syntetické kanabinoidy jsou často vytvářeny v laboratořích s cílem vytvořit látky s konkrétními účinky nebo modifikovat existující kanabinoidy. Tyto látky mohou být používány k výzkumu, ale také se dostaly na trh jako náhražky konopí nebo marihuany. Jsou známy různými názvy, jako například "spice" nebo "K2", a bývají často prodávány pod různými obchodními značkami.

Problémem s těmito syntetickými látkami je, že jejich složení a účinky mohou být velmi proměnlivé, a některé z nich mohou být nebezpečné a vyvolat nepředvídatelné zdravotní účinky. Mnohokrát byly zaznamenány otravy a závažné vedlejší účinky u lidí, kteří užívali syntetické kanabinoidy. Protože jsou často nelegální a nedokážou projít kontrolami kvality, užívání těchto látek představuje vážné riziko pro zdraví. HHC mezi tyto syntetické kanabinoidy patří také a to i přesto, že pochází z přírodní látky (CBD, THC).

Co je to HHC (hexahydrokanabinol)

O tom co je to HHC jsme se podrobně zabývali předchozím článkem o této látce nicméně některé detaily si povíme i zde. HHC, známé také jako hexahydrokanabinol, je syntetický kanabinoid, který vzniká chemicky. Na rozdíl od THC má HHC jinou molekulární strukturu, konkrétně obsahuje cyklický kruh s nasycenými uhlíkovými vazbami. I když se HHC váže na kanabinoidní receptory podobně jako THC, jeho účinky mohou být lehce odlišné.

Jaký je rozdíl mezi THC a HHC?

 THC (tetrahydrokanabinol) a HHC (hexahydrokanabinol) jsou dvě různé látky s podobným původem v konopí, ale liší se v několika klíčových aspektech:

 1. Chemická struktura:

  • THC: Je hlavní psychoaktivní složkou konopí. Má strukturu odvozenou od kanabinoidů v přírodní formě v rostlině Cannabis sativa.
  • HHC: Je také odvozen od THC či CBD, ale je jeho hexahydroderivátem, což znamená, že má několik hydrogenských atomů navíc v molekule. To může ovlivnit jeho interakce s kanabinoidními receptory.

 2. Psychoaktivní účinky:

  • THC: Je známý tím, že vyvolává psychoaktivní efekty, jako je euforie, zvýšená nálada, zvýšená senzace a poruchy vnímání. Je to hlavní důvod, proč konopí může způsobit omámení.
  • HHC: Má podobné vlastnosti jako THC, ale některé studie naznačují, že může mít menší psychoaktivní účinky než THC. Může být považován za mírnější variantu THC. Nicméně i tak je potřeba být obezřetný pokud se rozhodnete HHC užívat a začít v malých dávkách.

 3. Léčebné využití:

  • THC: Bylo prokázáno, že THC má potenciální léčebné účinky, jako jsou protizánětlivé, proti bolesti a proti nevolnosti. Je součástí léků, které jsou využívány v některých léčebných situacích.
  • HHC: Některé studie naznačují, že HHC může mít analgetické (protibolestivé) vlastnosti, ale jeho léčebné využití nebylo dostatečně zkoumáno a to ani samostatně a ani ve srovnání s THC.

 4. Původ:

  • THC: Přirozeně se vyskytuje v rostlině konopí.
  • HHC: Je syntetickým kanabinoidem vyrobeným v laboratořích.

Je třeba zdůraznit, že jak THC, tak HHC jsou látky, které mohou mít psychoaktivní účinky, a jejich užívání by mělo být prováděno s opatrností. Navíc, regulace a dostupnost těchto látek mohou být různé v závislosti na jurisdikci, a uživatelé by měli být seznámeni s místními zákony a směrnicemi týkajícími se jejich užívání.

Jaký je rozdíl v účincích HHC vs THC

THC má silný vliv na psychoaktivní stav a může vyvolat zvýšený apetit, euforii a změny vnímání. Naopak HHC bylo původně vyvinuto s cílem poskytnout uživatelům podobné účinky jako THC, ale s menším rizikem vedlejších účinků, které jsou někdy spojeny s užíváním marihuany. Kanabinoid HHC byl navržen tak, aby poskytoval příjemný zážitek bez nežádoucích vedlejších účinků. Nicméně to neznamená že by uživatelé HHC neměli změněný stav vnímání! Naopak i po užívání HHC pocítíte velmi podobné účinky, jako má THC.

Rozdíl je však v tom, že se úzkosti a nepříjemné stavy známé z THC objevují až při vyšších dávkách. Je však důležité vědět, že účinky jsou velmi individuální a mohou na každého uživatele působit lehce odlišně. Vliv na účinky HHC má několik faktorů počínaje váhou, metabolismem, psychickým stavem či vrozenými vlastnostmi.

Jak se liší CBD a HHC?

Hexahydrokanabinol (HHC) a kanabidiol (CBD) jsou dvě různé látky s různými chemickými strukturami a účinky. Zde jsou některé hlavní rozdíly mezi HHC a CBD:

 1. Chemická struktura:

  • HHC: Je to syntetický kanabinoid, jehož struktura je odvozena od THC (tetrahydrokanabinolu), což je hlavní psychoaktivní složka konopí. HHC je konkrétně hexahydroderivátem THC.
  • CBD: Je přírodní kanabinoid nacházející se v rostlině konopí. CBD má odlišnou chemickou strukturu od THC a HHC. Na rozdíl od THC a HHC nevykazuje psychoaktivní účinky, což znamená, že nezpůsobuje "omámení" nebo "euforii".

 2. Psychoaktivní účinky:

  • HHC: Má některé podobnosti s THC, ale obvykle se uvádí, že má menší psychoaktivní účinky než THC.
  • CBD: Je známý tím, že nemá psychoaktivní účinky. To znamená, že uživatelé nejsou omámeni nebo nevykazují euforii po jeho užívání.

 3. Léčebné účinky:

  • HHC: Některé studie naznačují, že HHC může mít analgetické (protibolestivé) vlastnosti.
  • CBD: CBD bylo spojováno s různými potenciálními léčebnými účinky, včetně protizánětlivých, anxiolytických (proti úzkosti), antipsychotických a neuroprotektivních účinků.

 4. Původ:

  • HHC: Je syntetickým kanabinoidem vyrobeným v laboratořích.
  • CBD: Přirozeně se vyskytuje v konopí.

Je důležité si být vědom toho, že výzkum týkající se HHC může být omezený, a tak je třeba být opatrný při jeho užívání. Navíc, přírodní kanabinoidy, jako je CBD, mají obecně širší akceptaci a jsou dostupné v mnoha regionech v rámci lékařského a rekreačního užívání.

Jak dlouho HHC působí?

Doba trvání účinku hexahydrokanabinolu (HHC) v lidském těle může záviset na několika faktorech, včetně dávky, způsobu podání, individuální citlivosti a metabolismu uživatele. Bohužel, přesné informace o době trvání účinku HHC nejsou dobře zdokumentované, protože HHC je relativně nový syntetický kanabinoid a výzkum týkající se jeho farmakokinetiky může být omezený.

V obecnosti lze říci, že syntetické kanabinoidy mají tendenci působit rychleji než některé přirozeně se vyskytující kanabinoidy. Účinky mohou být viditelné během několika minut po podání a trvání účinku může trvat několik hodin.

Je důležité si být vědom toho, že syntetické kanabinoidy, včetně HHC, mohou mít nepředvídatelné a nežádoucí účinky na zdraví. Jejich užívání může být spojeno s různými riziky, včetně zdravotních komplikací. Před jakýmkoli užíváním těchto látek byste měli konzultovat s odborníkem na zdravotní péči a dodržovat místní zákony týkající se látek této povahy.

Je HHC droga a jaká jsou rizika?

Pokud mluvíme o drogách jako o látkách kde hrozí závislost, pak ano HHC, stejně jako ostatní látky které tyto vlastnosti mají spadá do skupiny drog. Je to tedy látka která může mít i mnoho vedlejších účinků. 

Hexahydrokanabinol (HHC) je umělý kanabinoid, který vykazuje výraznou podobnost s delta-9-tetrahydrokanabinolem (THC), což může přinášet potenciální rizika a nežádoucí účinky stejně jako u THC. Je klíčové si uvědomit, že HHC bylo vytvořeno s cílem simulovat některé účinky THC bez výrazných psychoaktivních efektů. Avšak nedostatek výzkumu týkajícího se účinků, bezpečnosti a vedlejších účinků HHC je výrazný. HHC také není v EU schválené jako potravina a tak se nesmí konzumovat, užívat ani kouřit. Pokud se chcete těmto rizikům vyhnout, nekupujte podezřele levné HHC květy, ani jiné konopné produkty s tímto kanabinoidem.

Mezi možná rizika spojená s užíváním HHC patří:

 1. Neznámé účinky: Vzhledem k tomu, že výzkum HHC je stále ve fázi raného vývoje, jsou nedostupné kompletní informace o jeho vlivu na lidské tělo a krátkodobých a dlouhodobých účincích.

 2. Nejasná velikost dávky: Dávkování HHC je velmi individuální a na lidi působí různě. Pokud se chcete vyhnout rizikům předávkování, začínejte vždy od malého množství. V případě HHC bonbonů začínejte na půlce bonbonu a v případě HHC květů vyzkoušejte alespoň 1 gram HHC. Žádné oficiální dávkování totiž neexistuje.

 3. Vedlejší účinky: Syntetické kanabinoidy mohou způsobit nežádoucí vedlejší účinky, jako jsou únava, závratě, nevolnost a změněné vnímání.

 4. Riziko závislosti: I když není zatím jasné, do jaké míry může HHC vyvolat závislost, některé syntetické látky mohou vyvolat návyk. Psychická závislost je určitě možná a v dlouhodobém horizontu určitě hrozí.

 5. Bezpečnostní rizika: Regulace bezpečnosti syntetických kanabinoidů může být problematická v porovnání s přírodními látkami. Vzhledem k odlišnostem od standardních konopných složek může používání HHC produktů mít bezpečnostní odchylky. Pokud si přejete minimalizovat rizika spojená s kvalitou produktu, doporučuje se nakupovat pouze u ověřených prodejců a kvalitních HHC obchodech, kteří nabízejí kvalitní české produkty.

Před jakýmkoli užíváním HHC konopí nebo jiných syntetických látek je nezbytné konzultovat s lékařem nebo odborníkem na zdraví, zejména vzhledem k omezeným informacím o bezpečnosti a účincích této konkrétní látky. Dále je důležité dodržovat místní právní předpisy a být si vědom možných rizik a nežádoucích účinků.

Jaké je doporučené dávkování HHC?

Užívání syntetických kanabinoidů, včetně látek jako je Hexahydrokanabinol (HHC), nese významná rizika a vyžaduje maximální opatrnost. Jednou z klíčových oblastí, která je velmi neprozkoumaná je dávkování těchto látek. Nejasné dávkování může mít značný vliv na zdraví jednotlivce a způsobit nepředvídatelné nežádoucí účinky. Pamatujte, že nejasné dávkování může zvyšovat riziko nežádoucích účinků a komplikací. Bezpečnost a zdraví by mělo být vždy na prvním místě.

Závěrečné doporučení

Je nezbytně důležité, aby lidé přistupovali k užívání syntetických kanabinoidů, včetně látek jako Hexahydrokanabinol (HHC), s maximální opatrností a uvědoměním si rizik spojených s těmito substancemi. Existuje řada faktorů, které zdůrazňují potřebu opatrnosti a zodpovědnosti při jejich užívání:

 1. Nedostatek výzkumu: Syntetické kanabinoidy jsou stále předmětem omezeného výzkumu, což znamená, že existuje málo informací o jejich účincích, bezpečnosti a dlouhodobých dopadech na zdraví.

 2. Nepředvídatelné účinky: Neznámé složení a nejistá kvalita syntetických kanabinoidů mohou vést k nepředvídatelným účinkům, které se mohou lišit mezi různými produkty.

 3. Individuální variabilita: Každý jednotlivec může reagovat na syntetické kanabinoidy odlišně, což zvyšuje riziko nežádoucích účinků, zejména když jde o dávkování.

Celkově je nezbytné být si vědom svého zdraví a individuálních reakcí. Syntetické kanabinoidy představují složitou problematiku, a proto by mělo být jejich užívání prováděno s maximální opatrností a v souladu s místními zákony a předpisy. Bezpečnost by měla vždy převažovat nad touhou experimentovat s neznámými látkami. Dalším faktorem proč je potřeba zůstat obezřetný je skutečnost, že HHC není v ČR schválené jako potravina.

Nesmí se tedy konzumovat, užívat ani kouřit. Co je horší je skutečnost, že neexistuje regulace ani kontrola kvality při výrobě HHC. Bohužel je tedy možné že nekvalitní HHC bude obsahovat různé příměsi či jiné látky. Rizikem je také znečištění extraktu plísněmi či těžkými kovy. Kupujte tedy kanabinoidy a produkty s konopím jen v ověřených HHC obchodech, které již dobře znáte a jsou na ně recenze.

Rizika užívání kratomu: stinné stránky této tropické rostliny.

V dnešní době jsou alternativní formy léčby a relaxace stále populárnější, přičemž jeden z přírodních produktů získává zvláštní pozornost – kratom. Tato rostlina, původem z jihovýchodní Asie, byla dlouho využívána pro své potenciální analgetické a stimulační účinky. Nicméně, jak stoupá zájem o kratom, objevují se také otázky ohledně jeho bezpečnosti a rizik spojených s jeho užíváním. Nezapomínejte také na skutečnost, že kratom není v ČR schválený jako potravina a proto se nesmí konzumovat. I přes to, že je náš kratom otestován v laboratoři a zdraví nezávadný, není určený ke konzumaci a slouží jen jako produkt k dalšímu zpracování či technickému využití.

Tento článek se zaměří na podrobné prozkoumání rizik spojených s užíváním kratomu. Přestože někteří jednotlivci oceňují jeho přínosy, je nezbytné pochopit potenciální nebezpečí, která mohou vyplynout z nekontrolované konzumace této látky. Během této analýzy se budeme zabývat nejen fyzickými riziky, ale také psychickými a sociálními aspekty spojenými s užíváním kratomu. Připravte se na podrobný pohled na temnou stránku tohoto populárního přírodního produktu a zvažte, zda jsou jeho potenciální výhody v souladu s riziky, která může přinášet.

Co je to kratom, jak účinkuje a jak se využíval v historii

rizika kratomu historieKratom je tropická rostlina pocházející z jihovýchodní Asie, konkrétně z oblasti Thajska, Indonésie, Malajsie a Vietnamu. Obyvatelé těchto regionů ji tradičně využívali pro různé účely, jako jsou analgezie, stimulace nebo relaxace. Listy kratomového stromu obsahují látky nazývané alkaloidy, z nichž nejznámější jsou mitragynin a 7-hydroxymitragynin. Tyto alkaloidy interagují s opioidními receptory v mozku, což vysvětluje některé z účinků kratomu. Více o tom co je to kratom se dozvíte v našem druhém článku, kde jsou i všechny další informace.

Kratom má schopnost působit jako stimulant, což může způsobit zvýšenou energii a povznesení nálady. Zároveň však může mít i sedativní účinky, což znamená, že může působit jako analgetikum a relaxační prostředek. Tato kombinace vlastností vedla k tomu, že se kratom stal atraktivní volbou pro ty, kteří hledají přírodní alternativu k tradičním lékům na bolest nebo prostředkům na zlepšení nálady.

V historii byl kratom široce využíván pracovníky na polích a lidmi žijícími v daných oblastech jako prostředek ke zvýšení výkonnosti a snížení únavy. Tradiční rituály zahrnovaly žvýkání čerstvých listů nebo přípravu čaje z usušených listů. V některých kulturách byl považován za důležitý prvek sociálních setkání.

Nicméně, s rostoucím zájmem o kratom ve světě a jeho rozšířením do západních kultur, se objevují i otázky ohledně jeho bezpečnosti a potenciálních rizik spojených s dlouhodobým užíváním.

Jaké existují druhy kratomu?

rizika kratomu druhyKratom (Mitragyna speciosa) představuje širokou škálu odrůd a druhů, z nichž každý má své vlastní charakteristiky a původ. Mezi některé z nejznámějších patří:

 1. Kratom Bali (Red Bali, White Bali, Green Bali (druh zeleného kratomu)): Tato varianta pochází z indonéského ostrova Bali. Red Bali je oblíbený pro své silné analgetické účinky, White Bali se často využívá pro stimulační vlastnosti, zatímco Green Bali poskytuje vyvážený mix mezi oběma.

 2. Kratom Maeng Da (Red Maeng Da, White Maeng Da, Green Maeng Da): Původně vyšlechtěn v Thajsku, Maeng Da je známý pro svou vysokou kvalitu a silné účinky. Red Maeng Da často slouží k tlumení bolesti, White Maeng Da k povzbuzení a zlepšení nálady, zatímco Green Maeng Da nabízí střední úroveň stimulace.

 3. Kratom Thai (Red Thai, White Thai, Green Thai): Pochází z Thajska, kde byl tradičně využíván pracovníky pro zvýšení energetické úrovně. Red Thai je spojován s analgetickými účinky, White Thai s povzbuzením a Green Thai s vyváženým profilem mezi oběma.

 4. Kratom Malay (Red Malay, White Malay (druh bílého kratomu), Green Malay): Z Malajsie pochází Malay Kratom, který je ceněn pro své trvanlivé účinky. Red Malay je známý pro relaxační vlastnosti, White Malay pro energetizující efekty a Green Malay pro vyvážený profil mezi stimulací a relaxací.

 5. Kratom Borneo (Red Borneo, White Borneo, Green Borneo): Tento druh pochází z indonéské části ostrova Borneo. Red Borneo se často využívá k tlumení bolesti, White Borneo pro povzbuzení a Green Borneo pro střední úroveň stimulace.

Je důležité si být vědom toho, že účinky a síla kratomových odrůd se mohou mezi jednotlivci lišit, a je vhodné být obeznámen s konkrétními charakteristikami jednotlivých druhů před jejich užíváním.

Hlavní rizika užívání kratomu

rizika kratomu predavkovaniUžívání kratomu může nést některá potenciální rizika a vedlejší účinky. Je důležité si být vědom těchto aspektů před tím, než se rozhodnete konzumovat kratom. Některá z hlavních rizik zahrnují:

 1. Závislost: Kratom obsahuje látky, které mohou ovlivnit opioidní receptory v mozku, což zvyšuje riziko fyzické i psychické závislosti na této látky. Pravidelné užívání může vést k tolerance, což znamená, že bude zapotřebí vyšší dávky k dosažení stejného účinku.

 2. Zdravotní problémy: Dlouhodobé užívání kratomu může být spojeno s různými zdravotními problémy, včetně poruchy spánku, ztráty váhy, problémů s játry a ledvinami, a v extrémních případech dokonce s úmrtím.

 3. Psychické efekty: Někteří uživatelé mohou zažívat psychické problémy, jako jsou úzkost, deprese nebo dokonce halucinace. Vysoké dávky kratomu mohou také způsobit změny nálady a podrážděnost.

 4. Interakce s léky: Kratom může interagovat s určitými léky, což může mít nepředvídatelné následky. Je důležité konzultovat s lékařem, pokud užíváte jakékoli léky a zvažujete konzumaci kratomu.

 5. Kvalita a nebezpečí kontaminace: Vzhledem k tomu, že kratom je často dostupný ve formě prášku, kapslí nebo extraktů, existuje riziko, že produkty mohou být kontaminovány nečistotami, bakteriemi nebo dokonce těžkými kovy.

Předtím, než začnete užívat kratom, je klíčové se seznámit s jeho potenciálními riziky a konzultovat s odborníkem na zdraví. Osobní tolerance a reakce na kratom mohou být u každého jednotlivce odlišné, a proto je důležité být obezřetný a zodpovědný při jeho užívání.

Závislost a předávkování kratomem

Předávkování kratomem může mít závažné důsledky a vyvolávat různé nepříjemné symptomy. V případě nadměrného užívání se mohou objevit nežádoucí účinky, jako jsou zvracení, závratě, zmatenost, a v extrémních případech dokonce i kóma. Některé z příznaků předávkování zahrnují také ztrátu vědomí, respirační potíže a výrazné zpomalení srdečního tepu.

Co se týče závislosti, kratom obsahuje látky, které ovlivňují opioidní receptory v mozku, což může vést k fyzické i psychické závislosti. Pravidelné užívání kratomu může způsobit vznik tolerance, což znamená, že uživatel bude potřebovat vyšší dávky pro dosažení stejného účinku. Závislost na kratomu může být spojena s abstinenčními příznaky (kratomový absťák), jako jsou podrážděnost, úzkost, nespavost a fyzické nepohodlí při pokusu o odvykání.

Odvykání od kratomu může být obtížné a vyžadovat podporu odborníků na závislost. Je důležité si být vědom rizik, která jsou spojena s předávkováním a závislostí na kratomu, a konzultovat s lékařem, pokud máte obavy ohledně svého užívání nebo projevíte známky problémů. Odborníci na závislost mohou poskytnout informace a pomoc při plánování postupného snižování dávek nebo jiných strategiích vedoucích k odvykání.

Kratom: různé druhy a účinky této Asijské rostliny

Vítejte v fascinujícím světě kratomu, rostliny známé pro své mnohostranné účinky a různorodé druhy. Kratom, nebývale populární v jihovýchodní Asii, v sobě ukrývá paletu odrůd s jedinečnými vlastnostmi a účinky. Tento článek nás provede různými druhy kratomu, od červeného po bílé, zkoumající jejich charakteristické rysy a individuální účinky. Připojte se k nám na cestě objevování, jaký druh kratomu může být pro vás ten pravý, a jaký vliv můžete očekávat při prozkoumávání této jedinečné rostliny.druhy kratomu co to je

Co je to kratom a kde roste?

Kratom, vědecky známý jako Mitragyna speciosa, je tropická rostlina původem z jihovýchodní Asie, konkrétně z oblastí jako Indonésie, Malajsie, Thajsko a Vietnam. Odpradávna hrají listy této rostliny klíčovou roli v tradičním léčitelství místních kmenů. Místní obyvatelé ji využívali pro své potenciální analgetické účinky a jako prostředek ke zvládnutí různých zdravotních obtíží. Pokud se chcete o této rostlině dozvědět více, přečtěte si náš starší článek pojednávající o tom co je to kratom a jaké má účinky.

Historie kratomu sahá tisíce let zpět, ačkoliv veřejné povědomí o této rostlině v západních zemích vzrostlo až v nedávné době. Tradičně byl kratom používán místními obyvateli k řešení bolesti, zvýšení energetické hladiny a posílení imunitního systému. V některých kulturách měl také rituální nebo společenský význam.

V současné době je kratom známý pro své psychoaktivní účinky a širokou škálu využití. Mnoho lidí jej v západních zemích používá jako prostředek k uvolnění, zvládání stresu nebo řešení bolesti. Některé druhy kratomu mohou mít stimulační účinky, zatímco jiné jsou spíše relaxační. Kratom se prodává ve formě listů, prášku nebo extraktů, a jeho popularita stále roste, i když zároveň vyvolává otázky a debaty o jeho bezpečnosti a regulačních otázkách.

Je kratom legální?

Pokud jde o legální status kratomu v Evropě, situace se může lišit mezi jednotlivými zeměmi. Některé evropské země umožňují legální prodej a užívání kratomu, zatímco jiné jej klasifikují jako zakázanou látku nebo jsou v procesu revize svých předpisů. Je důležité zjistit aktuální právní situaci v konkrétní zemi, kde se kratom plánuje užívat nebo obchodovat, abyste se vyhnuli případným právním problémům.

Kratom v ČR není schválený jako potravina a tak se nedoporučuje ho konzumovat. I přesto, že je náš kratom certifikovaný a zdravotně nezávadný, lze ho využívat jen k dalšímu zpracování či např. jako barvivo. Prodej kratomu často probíhá on-line na tzv. e-shopech, ale lze ho běžně koupit i v tzv. automatech, kde naleznete i další populární produkty jako HHC konopí či různé konopné produkty.

Jaké existují druhy kratomu?

druhy kratomu zlutyKratom se vyskytuje v různých odrůdách, z nichž každá má své specifické vlastnosti a účinky. Mezi hlavní druhy patří červený, zelený, bílý, zlatý a Borneo kratom. Zde jsou některé z hlavních rozdílů mezi těmito variantami:

 1. Červený kratom:

  • Účinky: Červený kratom je známý svými relaxačními a analgetickými účinky. Může poskytovat uvolnění a klid, čímž usnadňuje řešení problémů se spánkem nebo bolestí.
  • Barva listů: Tmavší odstín listů.

 2. Zelený kratom:

  • Účinky: Zelený kratom kombinuje stimulační a relaxační účinky. Poskytuje energetický náboj a mentální jasnost, což může být ideální pro zvýšení bdělosti a koncentrace.
  • Barva listů: Střední odstín zelené.

 3. Bílý kratom:

  • Účinky: Bílý kratom se vyznačuje stimulačními vlastnostmi, poskytuje energetický impulz a podporuje aktivitu a výkonnost.
  • Barva listů: Světlejší odstín zelené.

 4. Zlatý kratom:

  • Účinky: Zlatý kratom, vynikající svým zlatavým odstínem, nabízí vyvážené účinky, kombinující mírnou stimulaci s uklidňujícím efektem. Ideální pro udržení vyvážené úrovně bdělosti a relaxace.
  • Původ: Často pěstován v regionech jihovýchodní Asie.

 5. Kratom z Bornea:

  • Účinky: Kratom z Bornea je známý svou unikátní kombinací alkaloidů, nabízí vyvážené účinky a získal popularitu díky svým relaxačním a stimulačním vlastnostem.
  • Původ: Pěstuje se v oblasti Bornea v jihovýchodní Asii.

Shrnutí účinků podle druhů:

 • Červený kratom: Relaxace a analgezie, Podpora spánku, Uvolnění svalů a klidný stav

 • Zelený kratom: Kombinace stimulace a relaxace, Zvýšená energie a mentální jasnost, Vyvážený efekt

 • Bílý kratom: Stimulační účinky, Energetický náboj a podpora bdělosti, Posílení aktivity a výkonnosti

 • Zlatý kratom: Mírná stimulace a uklidňující efekt, Udržení vyvážené úrovně bdělosti a relaxace

 • Kratom z Bornea: Unikátní kombinace alkaloidů, Vyvážené účinky – relaxace a stimulace

Borneo kratom je speciální odrůda této tropické rostliny, který se pěstuje v oblasti Borneo, což je třetí největší ostrov na světě, nacházející se v jihovýchodní Asii. Tato odrůda kratomu je známá svou specifickou kombinací alkaloidů a unikátními účinky, které z něj činí oblíbenou volbu mezi uživateli. Mezi klíčové rozdíly patří jeho odlišný obsah alkaloidů.

Důležité je respektovat individuální reakce na kratom a dodržovat doporučená dávkování. Před začátkem užívání kratomu, zejména v případě existujících zdravotních problémů, je vždy vhodné konzultovat s odborníkem.

Jak dlouho trvají účinky kratomu?

Účinky jednotlivých druhů kratomu mohou trvat různě a jsou ovlivněny několika faktory, včetně druhu, dávky a individuální reakce. Zde je stručný přehled očekávaných dob trvání účinků:

 1. Červený kratom:

  • Začátek účinku: 15-30 minut po konzumaci.
  • Vrchol účinku: 1-2 hodiny po začátku.
  • Doba trvání: Obvykle 5-7 hodin.

 2. Zelený kratom:

  • Začátek účinku: Asi 15-30 minut po konzumaci.
  • Vrchol účinku: 1-2 hodiny po začátku.
  • Doba trvání: Obvykle 3-5 hodin.

 3. Bílý kratom:

  • Začátek účinku: 15-30 minut po konzumaci.
  • Vrchol účinku: 1-2 hodiny po začátku.
  • Doba trvání: Obvykle 4-6 hodin.

 4. Žlutý kratom:

  • Začátek účinku: Asi 15-30 minut po konzumaci.
  • Vrchol účinku: 1-2 hodiny po začátku.
  • Doba trvání: Obvykle 4-6 hodin.

 5. Kratom z Bornea:

  • Začátek účinku: Asi 15-30 minut po konzumaci.
  • Vrchol účinku: 1-2 hodiny po začátku.
  • Doba trvání: Obvykle 6-8 hodin.

Je důležité si být vědom toho, že tyto časy jsou obecnými orientačními hodnotami a mohou se lišit mezi jednotlivými uživateli. Individuální reakce na kratom jsou variabilní a mohou být ovlivněny citlivostí organismu, dávkou a dalšími faktory. Při testování nového druhu nebo změně dávky je vždy vhodné začít s nižší dávkou a postupně ji zvyšovat, abyste minimalizovali riziko nežádoucích účinků.

Hrozí při užívání kratomu předávkování?

druhy kratomu rizikaPředávkování kratomem může nastat, když jedinec konzumuje nadměrné množství této rostliny. Symptomy předávkování mohou být rozmanité a závisí na mnoha faktorech, včetně druhu kratomu, dávky, tolerance jedince a individuální reakce organismu. Mezi možné projevy předávkování kratomem patří závratě a neschopnost udržet rovnováhu, intenzivní nevolnost a zvracení, přílišná stimulace vedoucí k nervozitě nebo úzkosti, problémy s dýcháním a stav zmatenosti nebo extrémní ospalosti.

V extrémních případech může dojít k selhání dýchání nebo ztrátě vědomí. Je třeba zdůraznit, že vážné případy předávkování kratomem jsou vzácné, ale je nezbytné respektovat doporučená dávkování a sledovat vlastní reakce.

Při podezření na předávkování kratomem je nejlepší vyhledat okamžitou lékařskou pomoc. V některých případech může být nutné podstoupit léčbu, která zahrnuje odstranění látky z těla a stabilizaci vitálních funkcí. Je důležité zdůraznit, že každý jedinec může reagovat na kratom odlišně, a proto je klíčové být obezřetný při užívání této rostliny a dbát na bezpečné dávkování.

Jaké jsou ideální dávky kratomu

Ideální dávka kratomu může značně variabilně záviset na individuálních faktorech, jako je citlivost organismu, fyzická kondice a zkušenost s kratomem. Obecně platí, že začátečníci by měli začít s nižší dávkou, například 2 až 3 gramy, aby zjistili, jak jejich tělo reaguje. Postupné zvyšování dávky může být provedeno podle potřeby, a to s opatrností.

Střední dávky v rozmezí 4 až 6 gramů mohou poskytovat vyvážený efekt kombinující stimulaci a relaxaci. Vyšší dávky nad 6 gramů by měly být zvažovány opatrně, a je důležité sledovat vlastní reakce organismu. Překročení doporučených hranic může zvýšit riziko kratomových nežádoucích účinků, včetně předávkování.

Je klíčové respektovat individuální toleranci a brát v úvahu faktory, jako je typ kratomu, způsob zpracování listů a konkrétní potřeby uživatele. Před začátkem užívání kratomu by měl jednotlivec konzultovat s lékařem, zejména pokud má zdravotní problémy nebo užívá jiné léky. Dodržování doporučených dávek a obezřetné monitorování vlastních reakcí jsou klíčové pro bezpečné užívání kratomu.

Vše, co potřebujete vědět o kratomu: Původ, účinky a bezpečné užívání

Vítejte v našem podrobném průvodci rostlinou z jihovýchodní Asie, která stále více láká pozornost – kratomem. Tato fascinující rostlina, známá také pod názvem Mitragyna speciosa, není jen pouhým botanickým druhem, ale nese s sebou i bohatou historii a kontroverzní pověst. V našem článku se zaměříme na vše, co potřebujete vědět o kratomu – od jeho původu až po účinky a bezpečné užívání. Připravte se na ponoření do světa této tajemné rostliny a objevte, jaký potenciál může mít pro zdraví a pohodu jednotlivců, ale i na to, proč se kolem něj vede tak mnoho diskuzí.

Co je to kratom?

Kdo by o něm ještě neslyšel. Kontroverzní rostlina převážně z Asie s různými účinky na lidské tělo a mysl. Co však kratom je, odkud pochází a jaké je jeho historické využití. Kratom, vědecky známý jako Mitragyna speciosa, je rostlina původem z jihovýchodní Asie, kde si získala výjimečnou pozornost pro své unikátní vlastnosti. Pochází převážně z oblastí Thajska, Indonésie, Malajsie, Bornea a dalších zemí, kde roste ve vlhkých lesích. Jedná se o velké vzrostlé stromy, sahající do výšky několika metrů. co je to kratom zeleny

Historie kratomu sahá hluboko do minulosti, kdy byla tato rostlina tradičně využívána místními kmeny pro své potenciální léčebné účinky. Lidé tradičně konzumují listy kratomového stromu buď sušené nebo vařené, čímž získávají různé formy extraktů. Historicky byl kratom využíván k zvládání únavy, zlepšení nálady a zmírnění bolesti.

V moderním světě se kratom stává stále populárnější látkou, a to nejen pro své potenciální léčebné účinky, ale také jako prostředek pro zlepšení nálady a relaxaci. Existuje však i temnější stránka diskuse kolem tohoto přírodního produktu, kdy někteří varují před možným zneužíváním a nežádoucími účinky. Kratom totiž obsahuje látky, které mohou způsobovat závislost a není nic zvláštního když se po dlouhodobém užívání objevují abstinenční příznaky (absťák). Kratom má tedy svá rizika a ta je potřeba zvážit před samotným užíváním.

Přestože je kratom stále předmětem výzkumů a debat, jeho fascinující historie a různorodé využití mu zajistily místo v srdcích těch, kteří jsou otevření zkoumání přírodních léčivých prostředků. 

Jaké existují druhy kratomu?

Kratom, je rostlina s bohatou pestrostí druhů, které nabízejí uživatelům rozmanité a různorodé účinky. To vše díky zásadním rozdílům mezi jednotlivými variantami. Hlavní faktory ovlivňující rozdíly mezi druhy kratomu jsou geografický původ a kombinace alkaloidů obsažených v listech rostliny. Různé druhy a účinky kratomu jsme popisovali v našem jiném články, ale pojďme se na rozdíly podívat znovu:

 1. Geografický původ: Každý druh kratomu roste v konkrétní oblasti jihovýchodní Asie, což přispívá k jeho unikátnímu chemickému složení a charakteru. Například Borneo kratom, pocházející z indonéského ostrova Borneo, se může lišit od thajského nebo malajského kratomu kvůli rozdílům v půdě, klimatu a podmínkách prostředí.

 2. Kombinace alkaloidů: Různé druhy kratomu obsahují různé kombinace alkaloidů, zejména mitragyninu, 7-hydroxymitragyninu a speciofinu. Tyto látky jsou odpovědné za specifické účinky každého druhu. Například červený kratom je často spojován s relaxací a tlumením bolesti, zatímco bílý kratom má povzbuzující a energetizující účinky.

 3. Barva listů: Některé rozdíly mezi druhy kratomu lze identifikovat i podle barvy listů. Zelený, červený, bílý a žlutý kratom získává svou charakteristickou barvu z různých stadií zpracování nebo původu. Každá barva naznačuje odlišné úrovně oxidace a různé chemické profily.

 4. Zpracování listů: Způsob zpracování listů kratomu může také ovlivnit vlastnosti dané varianty. Sušení, mletí a fermentace jsou techniky, které mají vliv na konečnou podobu produktu. Zlatý kratom, například, získává svou barvu díky specifickému zpracování listů.

Rozdíly mezi druhy kratomu jsou tedy výsledkem kombinace geografických podmínek, složení alkaloidů a způsobu zpracování listů. Tyto nuance poskytují uživatelům možnost vybírat mezi různými druhy, které lépe vyhovují jejich individuálním potřebám a preferencím.

Jaké má kratom účinky?

Kratom je rostlina, jejíž listy obsahují alkaloidy s různými účinky na lidský organismus. Některé druhy se jen barvou, jiné však i účinky samotnými. Zde jsou klíčové účinky spojené s jednotlivými druhy kratomu:

 • Zelený kratom:

  • Zelený kratom nabízí mírnou stimulaci
  • Zlepšená koncentrace a pozornost
  • Uklidňující efekt bez výrazné sedace

 • Červený kratom:

  • Silná analgetická a tlumivá účinnost
  • Uvolnění svalů
  • Podpora přirozeného spánku

 • Zlatý kratom:

  • Kombinace stimulačních a relaxačních účinků
  • Jemná energie s možností relaxace
  • Potenciálně dlouhodobý účinek

 • Bílý kratom:

  • Silná stimulace a povzbuzení
  • Zlepšená nálada a motivace
  • Energetizující účinky, ideální pro ranní použití

 • Žlutý kratom:

  • Vyvážená stimulace a relaxace
  • Mírná analgezie
  • Možné zlepšení nálady

 • Borneo kratom:

  • Dlouhotrvající účinky
  • Silná relaxace
  • Potenciální analgetický efekt

Je důležité zdůraznit, že účinky kratomu mohou být individuální a závisí na mnoha faktorech, včetně dávky, citlivosti jednotlivce a kvality produktu. Před použitím kratomu je vždy vhodné konzultovat s odborníkem a dodržovat doporučené dávkování.

Jaké je správné dávkování kratomu

co je to kratom davkovaniSprávné dávkování kratomu je klíčovým faktorem pro minimalizaci rizik a dosažení optimálních účinků. Nicméně, je důležité si uvědomit, že optimální dávka může variabilně záviset na individuální citlivosti a potřebách. Při začátku užívání kratomu je moudré začít s nízkou dávkou. Pro nové uživatele se doporučuje začít s 1 až 2 gramy a postupně zvyšovat, aby se zjistila individuální tolerance.

Dávkování kratomu může být individuální a závisí na citlivosti každého jednotlivce. Zde jsou obecné rady pro doporučené dávkování:

Nízká dávka:

 • 1 až 2 gramy kratomu
 • Vhodné pro začínající uživatele
 • Možný mírný povzbuzující efekt

Střední dávka:

 • 2 až 4 gramy kratomu
 • Pro ty, kteří již mají něco zkušeností s kratomem
 • Poskytuje vyvážený zážitek s mírnou stimulací a relaxací

Vyšší Dávka:

 • 4 až 6 gramů kratomu
 • Vhodné pro ty, kteří hledají silnější účinky
 • Může poskytnout silnější analgetický a relaxační efekt

Velká Dávka:

 • 6 a více gramů kratomu
 • Vyhrazeno pro zkušenější uživatele
 • Vyšší dávky mohou způsobit silnější sedaci, ale mohou také zvyšovat riziko nežádoucích vedlejších účinků

Jak předcházet rizikům spojeným s kratomem

Omezení frekvence:

Vyhněte se užívání kratomu každý den, abyste minimalizovali riziko vzniku tolerance. Doporučuje se provádět "kratomové pauzy" alespoň několik dní v týdnu.

Individuální přizpůsobení:

 • Každý jedinec může reagovat odlišně na kratom, a proto je důležité přizpůsobit dávky podle svých individuálních potřeb a reakcí.

Důležité je pozorovat svou reakci na kratom a přizpůsobovat dávky podle potřeby. Pamatujte, že účinky mohou variabilně záviset na kvalitě kratomu, individuální citlivosti a celkovém zdravotním stavu. Před jakýmkoliv zásadním změnám v režimu užívání byste měli konzultovat s lékařem.

Jaká jsou rizika užívání kratomu

I přesto, že kratom láká svými potenciálními výhodami, má také několik rizik, která není radno podceňovat. Kompletní seznam rizik kratomu jsme popisovali v jiném našem článku, nicméně na ta největší z nich se pojďme podívat:

 1. Návykovost a zneužívání: Kratom obsahuje látky, které mohou vyvolat fyzickou i psychickou závislost. Prolongované užívání nebo nadměrná dávkování mohou zvýšit riziko vzniku závislosti, což činí kontrolu užívání obtížnou.

 2. Zdravotní komplikace: Nežádoucí účinky kratomu mohou zahrnovat nevolnost, zvracení, ztrátu hmotnosti a problémy s játry. V některých případech bylo hlášeno i selhání ledvin.

 3. Interakce s léky a legislativní omezení: Kratom může interagovat s léky a způsobovat nežádoucí vedlejší účinky. Navíc je kratom v některých zemích regulován nebo zakázán kvůli obavám týkajícím se bezpečnosti a neregulovaného užívání.

 4. Abstinenční příznaky: Při dlouhodobém užívání kratomu hrozí po vysazení také tzv. absťák (kratomový absťák). Ten může v krajním případě být stejný jako při vysazení drog. Mohou nastupovat zimnice, nespavost, nervozita, třes v končetinách atd.

Před zvážením užívání kratomu je klíčové poradit se s lékařem a být si vědom možných rizik. Kombinace individuálních faktorů a nejnovějšího vědeckého výzkumu by měla formovat informované rozhodnutí o případném využívání této rostliny. Absťák po vysazení kratomu, známý též jako kratomový odvykací syndrom, může být pro některé jedince náročným obdobím, avšak jeho intenzita a trvání se mohou lišit v závislosti na individuální citlivosti, délce užívání a dávkování.

Zde je krátký přehled jak může takový absťák po kratomu probíhat:

 1. První dny: V prvních dnech po vysazení kratomu mohou jedinci zažívat řadu fyzických a psychologických příznaků. Mezi ně patří neklid, bolesti svalů, nespavost, úzkost a zvýšená citlivost na podněty.
 2. Průběh a trvání: Průběh absťáku závisí na mnoha faktorech, včetně délky užívání a dávkování. Někteří lidé mohou zažívat nepříjemné příznaky po dobu několika dnů, zatímco jiní mohou pociťovat obtíže déle. Celkový průběh může být individuální.
 3. Podpora a pomoc: Klíčovou součástí zvládání absťáku po kratomu je podpora. Lidé, kteří procházejí touto fází, by měli hledat podporu od odborníků, přátel nebo rodiny. V některých případech může být výhodné konzultovat s lékařem, který může poskytnout doporučení nebo dokonce předepsat léky na zmírnění některých příznaků.

Hrozí předávkování kratomem?

Přestože kratom je tradičně považován za relativně bezpečný přírodní produkt, předávkování může nastat, zejména při nadměrném užívání nebo kombinaci s jinými látkami. Předávkování kratomem se může projevit různými způsoby, zahrnujícími fyzické i psychické příznaky.

Příznaky předávkování kratomem:

 1. Nevolnost a zvracení: Předávkování může vyvolat silnou nevolnost, která může přejít až do zvracení. Tento příznak je často spojován s nadměrnou dávkou.

 2. Zmatenost a ztráta Vědomí: Nadměrná konzumace kratomu může způsobit zmatenost, dezorientaci a v extrémních případech až ztrátu vědomí.

 3. Respirační potíže: Vyšší dávky kratomu mohou ovlivnit dýchání a způsobit respirační obtíže, což představuje vážný zdravotní riziko.

 4. Záchvaty: I když jsou záchvaty vzácným příznakem, nadměrné užívání kratomu může vyvolat epileptické záchvaty u některých jedinců.

 5. Kardiovaskulární problémy: Předávkování může ovlivnit srdeční rytmus a krevní tlak, což zvyšuje riziko kardiovaskulárních komplikací.

Jak jednat v případě předávkování:

V případě podezření na předávkování kratomem je nezbytné vyhledat okamžitou lékařskou pomoc. Odborník může poskytnout nezbytnou lékařskou péči, vyhodnotit závažnost situace a rozhodnout o nezbytných opatřeních.

Je klíčové, aby uživatelé kratomu respektovali doporučené dávky, vyhýbali se nadměrnému užívání a sledovali svou citlivost na látku. Před začátkem užívání kratomu by měli konzultovat s lékařem, zejména pokud mají existující zdravotní problémy nebo užívají jiné léky. 

Kde bezpečně koupit kratom?

co je to kratom prodejKratom, přírodní produkt s rostoucí popularitou, je nyní snadno dostupný prostřednictvím online obchodů a dokonce i automatů specializovaných na produkty z konopí jako např. kontroverzní HHC konopí. Online trh nabízí široký výběr kratomových produktů, včetně listů, prášků, tablet a extraktů, které mohou být zakoupeny pohodlně z domova.

V některých regionech, zejména v zemích, kde je kratom legální, můžete narazit i na prodejní automaty specializované na produkty obsahující konopí a kratom. Tyto automaty jsou často umístěny v oblastech, kde se legálně prodává konopí, a poskytují rychlý přístup k různým druhům kratomu.

Přestože je dostupnost kratomu z pohodlí domova či z automatu pohodlná, je klíčové mít na paměti důležitost zodpovědného užívání. Kupující by měli vybírat renomované prodejce, pečlivě číst recenze a respektovat platné zákony a směrnice týkající se užívání kratomu v daném regionu. Zároveň by měli být obezřetní při kombinování kratomu s dalšími látkami a dodržovat doporučená dávkování pro bezpečný a odpovědný zážitek.

Nezapomínejte také na skutečnost, že kratom není v ČR schválený jako potravina a proto neslouží ke konzumaci. Jeho účinky jsou nám známé jen ze zkušeností uživatelů ze zahraničí a rozhodně nedoporučujeme ho užívat bez konzultace s odborníkem či lékařem.

Všestrannos technického konopí: 3 nejčastější využití

V posledních letech se velmi zvýšil zájem o pěstování konopí a to zejména toho technického.  V případě odrůd technického konopí se jedná převážně o odrůdy konopí Cannabis sativa, kterou jsou většinou pěstované pro průmyslové účely. Tento článek se zabývá třemi nejčastějšími využitími technického konopí a marihuany užívané k průmyslovým účelům.

Pěstování konopí a certifikované odrůdy

Pěstování technického konopí zažívá vzestup a hlavním důvodem tohoto efektu je převážně změna právního statusu u konopí a jeho ekonomickou životaschopností. Legální odrůdy technického konopí se využívají k celé desítce různých průmyslových účelů. Kromě toho se dnes technické konopí využívá také k výrobě populárních CBD olejů a také k produkci HHC konopí, které by bez této plodiny neexistovalo. Pojďte se spolu s námi podívat na ty nejčastěji pěstované odrůdy a jejich využití.

Existuje totiž mnoho odrůd technického konopí, které se liší svými genetickými vlastnostmi, obsahem THC, růstovým cyklem a dalšími charakteristikami. Zde jsou tři příklady odrůd technického konopí a jejich hlavní využití:

 • Futura 75:

Hlavní Využití: Odrůda Futura 75 je známá svým nízkým obsahem THC, což ji činí ideální pro průmyslové využití. Její rostliny jsou bohaté na vlákna a vhodné pro výrobu textilu, papíru a dalších materiálů.

 • Fedora 17:

Hlavní Využití: Fedora 17 je odrůda s nízkým obsahem THC, která je často využívána pro extrakci konopného oleje. Semena této odrůdy jsou bohatá na oleje, které se používají ve výživě a kosmetickém průmyslu.

 • Carmagnola:

Hlavní Využití: Odrůda Carmagnola je známá svou vysokou odolností a je často používána pro průmyslové účely. Rostlina poskytuje vlákna vhodná pro výrobu oděvů, tašek a dalších textilních produktů. 

Je důležité si uvědomit, že využití konkrétní odrůdy technického konopí může záviset na místních právních předpisech, agroklimatických podmínkách a potřebách průmyslu v dané oblasti. Před výběrem konkrétní odrůdy je proto vždy vhodné konzultovat s odborníky na pěstování konopí a zohlednit místní předpisy. Semínka technického konopí je důležité nezaměňovat s CBD semeny, která nejsou na seznamu legálních odrůd v EU.

Jaké je využití technického konopí v průmyslu?

Technické konopí je cenným zdrojem surovin pro průmyslovou výrobu. Od výroby textilních vláken po výrobu papíru či plastu nabízí rozmanité možnosti využití. S jeho rychlým růstem a schopností prosperovat i špatně výživných půdách představuje ekologicky šetrnou alternativu k ostatní průmyslovým rostlinám. K čemu se tedy nejčastěji technické konopí využívá:

 1. Konopný textil: Technické konopí poskytuje vlákna, která jsou využívána k výrobě oděvů, tašek a konopného oblečení. Tyto konopné textilie jsou známé pro svou pevnost a odolnost.

 2. Konopný papír: Výroba papíru z technického konopí je ekologicky šetrná alternativa k běžným papírovým výrobkům. Konopí se pěstuje rychleji a s menšími nároky na chemikálie než dřevní hmoty.

 3. Konopný olej: Z konopných semen se lisuje olej bohatý na omega-6 mastné kyseliny. Tento konopný olej má různorodé využití v kuchyni a je ceněn pro své nutriční vlastnosti. Často se přidává do konopných potravin či jako doplněk stravy.

 4. Konopný proteiny: Zbytky z výroby konopného oleje se využívají k výrobě konopných proteinů. Tyto proteiny jsou oblíbené mezi sportovci a těmi, kteří hledají rostlinný zdroj bílkovin. 

 5. Konopná kosmetika: Konopný olej a extrakty z technického konopí jsou často používány v kosmetických výrobcích. Krémy, šampony a mýdla s konopím jsou známé pro své hydratační a regenerační vlastnosti. Mezi nejznámější konopnou kosmetiku patří rozhodně konopná mast.

 6. Konopné stavební materiály: Vlákna z technického konopí lze využít k výrobě stavebních materiálů, jako jsou desky, izolace nebo konopné betony. Tyto materiály mají nízký ekologický dopad a přispívají k udržitelné výstavbě.

Podívejme se na tři nejčastější využití:

 1. Využití v průmyslu - Technické konopí se stalo klíčovým průmyslovým zdrojem s rozmanitým využitím. Jeho vlákna jsou využívána v textilním průmyslu k výrobě oděvů, tašek a textilních materiálů. Rostliny konopí poskytují také suroviny pro výrobu papíru, což představuje ekologicky šetrnou alternativu. V průmyslovém odvětví se konopí využívá k výrobě stavebních materiálů, jako jsou desky, izolace a konopný beton, přičemž přináší udržitelnost a nízký ekologický dopad.

  Konopné semeno se zpracovává na olej bohatý na omega-6 mastné kyseliny, nacházející uplatnění v potravinářském průmyslu a kosmetice. S nízkým obsahem THC a vysokým výnosem květů se technické konopí stává klíčovým hráčem v průmyslovém odvětví, přinášejícím inovativní a udržitelná řešení.

 2. Využití ve stravě - Konopné potraviny jsou považovány za zdravé díky svému výjimečnému nutričnímu složení. Obsahují kompletní bílkoviny s všemi esenciálními aminokyselinami, což je pro rostlinný zdroj vzácné. Dále jsou bohaté na zdravé tuky, zejména omega-3 a omega-6 mastné kyseliny, které podporují kardiovaskulární zdraví a zlepšují funkci mozku.

  Tyto potraviny jsou také významným zdrojem vitamínu E, který působí jako silný antioxidant chránící buňky před poškozením volnými radikály. Vzhledem k obsahu vlákniny mohou konopné potraviny podporovat zdravé trávení a udržovat stabilní hladinu cukru v krvi. Navíc jsou konopné potraviny výborným zdrojem minerálů, jako jsou hořčík, železo a zinek.

  Celkově konopné potraviny představují vyváženou kombinaci živin, které mohou přispět k celkovému zdraví, posílit imunitní systém a přinést do jídelníčku chutné a výživné doplňky. Mezi nejčastější potraviny patří konopná lízátka, konopné bonbony či konopný protein.

 3. Výroba kosmetických produktů - Technické konopí nachází své místo v kosmetickém průmyslu díky unikátním vlastnostem, které prospívají pleti. Obsahuje omega-3 a omega-6 mastné kyseliny, které hydratují a zlepšují pružnost pokožky. S vitamínem E a antioxidanty poskytuje ochranu před volnými radikály, podporuje regeneraci buněk a brání předčasnému stárnutí.

  Jeho protizánětlivé účinky, zejména díky kyselině gamma-linolenové (GLA), jsou užitečné při zklidňování citlivé nebo podrážděné pleti. Konopný olej reguluje mazové žlázy, což ho činí vhodným pro různé typy pleti, od suché po mastnou. S lehkou texturou se snadno vstřebává, což umožňuje jeho použití v různých kosmetických produktech, včetně pleťových krémů a olejů. Konopí tak přináší přírodní a výživný přínos pro zdraví a krásu pleti.

Závěr

Technické konopí není pouze průmyslovou plodinou ale je to mnohostranný zdroj s různými využitími. Pochopení jeho možností a právního rámce je klíčové pro ty, kteří chtějí využívat jeho potenciál v ekonomice, výživě a dokonce i ve zdravotnictví. Pokud se tedy chystáte k pěstování konopí, vždy si s právním zástupcem prokonzultujte různé možnosti a dopady takového konání.

Jak si doma udělat konopné medvídky.

Možná už jste někdy vyzkoušeli koláčky nebo sušenky s trávou. Ale už jste někdy vyzkoušeli gumové medvídky s trávou? Tyto malé žvýkací bonbony jsou super diskrétní, snadno se berou kamkoliv s sebou a při správném skladování mají i poměrně dlouhou trvanlivost. Pokud jsme ve vás vzbudili zájem, podívejte se na jednoduché recepty na gumové medvídky, které naleznete níže.

Máte rádi žvýkací bonbony a pocit opojení? Proč nespojit obojí? THC gummies jsou chutným a pohodlným způsobem, jak zažít účinky konopí. Jsou diskrétní, přenosné a mají silný účinek. Objevte jejich výhody a několik snadných receptů naleznete níže.

Výhody konopných gumových bonbónů

Konopné gumové bonbóny se v posledních letech staly velmi populárními. Jsou praktické, snadno se vyrábějí, jsou diskrétní a mají potenciál poskytnout velmi silné opojení. Tyto malý žvýkací medvídci nabízejí něco jiného než tradičnější konopné poživatiny, jako jsou koláčky a brownies.

Jako jedlý produkt přinášejí konopné gumové bonbóny jedinečné opojení oproti kouření nebo vaporizování. Pokaždé, když kouříte trávu prostřednictvím jointa nebo vaporizéru, zažíváte především účinky THC. Po konzumaci konopí však játra přemění většinu THC na silnější metabolit známý jako 11-hydroxy-THC. S ohledem na tuto skutečnost trvá déle, než se účinky konopných poživatin projeví, ale jejich účinky trvají mnohem déle a účinkují mnohem silněji.

Pokud hledáte nový způsob, jak si užít účinky THC a chutné terpeny z konopí, pak se níže seznamte s výhodami gumových medvídků s trávou. Nikdy nevíte, jestli se nestanou vaším novým oblíbeným produktem.

Snadné skladování 

Díky malé velikosti a dlouhé trvanlivosti lze konopné gumové bonbóny snadno uschovat. Většina forem poživatin z trávy je naplněna přísadami podléhajícími rychlé spotřebě, což znamená, že je musíte sníst spíše dříve než později - vystačíte si s jejich uskladněním v lednici maximálně po dobu několika dní. U konopných gumových bonbónů však tyto obavy mít nemusíte. Uložte je do vzduchotěsné nádoby a na chladné a tmavé místo a vydrží vám několik měsíců, aniž by ztratily na své síle nebo chuti.

Navíc sušenky, koláčky a brownies jsou poměrně objemné potraviny. Na druhou stranu jsou gumové bonbóny drobné. Díky tomu je snadné najít v domácnosti prostor pro jejich větší množství. A nejen to, pár gumových bonbónů můžete snadno nosit u sebe, aniž by vám zabíraly místo v tašce nebo jste se museli obávat, že je rozmačkáte.

Přesné dávkování 

Gumový medvídci představují pohodlný způsob, jak si každý uživatel konopí může vzít přesně takové množství účinných látek, jaké si přeje. Správně vyrobené domácí gumové bonbóny nebo bonbóny od renomovaného dodavatele obsahují přesné množství THC, CBD a dalších kanabinoidů. Jak už víte, edibles účinkují podstatně silněji než vykouřené konopí. Proto je nanejvýš důležité konzumovat produkt s odpovídajícím množstvím THC. Nejenže tak získáte lepší představu o tom, co vás čeká, ale předejdete tak nežádoucím zážitkům a snížíte riziko nechtěného pocitu z příliš velkého množství THC.

Přesnost dávkování, kterou nabízejí gumový medvídci s trávou, je výhodná pro všechny druhy uživatelů konopí. Rekreační uživatelé mohou být klidní, protože vědí, že zažijí zvládnutelné opojení, a uživatelé pro lékařské účely mohou požít správné množství kanabinoidů k řešení určitých potíží, aniž by se odpálili na měsíc.

Diskrétní konzumace

Kolikrát si všimnete, že lidé kolem vás jedí sladkosti jakéhokoli druhu? Sotva to vzbudí podezření nebo nedůvěru. Z tohoto důvodu jsou konopný gumový medvídci ideální, když chcete mít příjem konopí na tajňačku.

Ať už máte polední pauzu, čekáte na autobus nebo cestujete vlakem, vyndání gumového bonbónu z obalu a jeho vložení do úst je, co se týče nenápadnosti, mnohem lepší než ubalení jointa nebo bluntu. A nejen to, ušetří vás to i od zasmradění okolí kouřem. Pokud žijete s dalšími lidmi, kteří nemají rádi kouř nebo výpary ve vzduchu, pak jsou gumové bonbóny snadnou a bezzápachovou volbou.

Jak si vyrobit konopné gumové medvídky

Teď, když už znáte hlavní výhody konopných gumových medvídků, vás naučíme, jak si je můžete sami připravit. Ale nemluvíme tu o ledajakých gumových medvídcích - mluvíme tu o gumových medvídcích z marihuany. Postupujte podle jednoduchých kroků níže a proměňte hrst ingrediencí v dávku účinných bonbónů.

Poznámka: Nejdříve se ujistěte, že používáte správné množství trávy pro požadované účinky. Dále si připravte kokosový olej s příměsí konopí, který použijete v následujícím receptu na gumové medvídky.

Ingredience

 • 125 ml kokosového oleje s obsahem konopí
 • 125 ml studené vody
 • 85 g ochucené želatiny
 • 30 g neochucené želatiny
 • ½ lžičky sójového lecitinu

Potřeby k přípravě

 • Hrnec na vaření
 • Mísa
 • Lžíce na míchání
 • Sítko
 • Malá naběračka
 • Formy na gumové medvídky
 • Vzduchotěsná nádoba

Návod k přípravě

Máte vše, co potřebujete, tak se pusťte do práce! Podle jednoduchého receptu na gumové medvídky s trávou níže si vyrobte vlastní dávku psychoaktivních pochutin.

 1. Nejdříve postavte hrnec na sporák a nalijte do něj vodu. Na mírném ohni přidejte do hrnce konopný kokosový olej a sójový lecitin a průběžně míchejte.
 2. Pokračujte v míchání. Přidejte želatinu a pokračujte v míchání, dokud se všechny přísady nerozpustí a nerozmíchají ve směsi. Hrnec nechte na ohni dalších 15 minut, ale neodcházejte od něj. Pokračujte v míchání a dávejte pozor, aby se vaše drahocenná směs nerozvařila.
 3. Vypněte oheň. Poté směs přelijte přes sítko, abyste odstranili všechny hrudky, které se nerozpustily.
 4. Vezměte si naběračku a formu na gumové bonbóny a rychle se pusťte do práce. Tento krok musíte provést dříve, než se směs začne oddělovat a tuhnout. Směs odebírejte do naběračky a poté ji ukládejte do silikonových formiček, dokud nebude miska prázdná.
 5. Po naplnění formy ji ihned vložte na 30 minut do mrazáku.
 6. Vyjměte formu z mrazáku a nechte ji ustálit při pokojové teplotě. Poté bonbóny vyklopte z formiček a uložte je do nádoby, dokud je nebudete chtít použít.

Jak vyrobit konopné gumové medvídky z klasických gumových medvídků

Gratulujeme, nyní jste vybaveni znalostmi pro výrobu vlastních gumových bonbónů od začátku. Ale věděli jste, že můžete použít i klasické gumové medvídky jako malou pomůcku? Stále to vyžaduje trochu práce, ale proces se tím poněkud zefektivní. Níže se můžete podívat, jak se to dělá.

Ingredience

 • 2 lžíce teplé vody
 • ½ lžičky želatiny
 • 2 lžičky kokosového oleje s přídavkem konopí
 • 110 g gumových medvídků podle vlastního výběru

Potřeby k přípravě

 • Forma na gumové bonbóny
 • Miska vhodná do mikrovlnné trouby
 • Naběračka
 • Lžíce
 • Lžička
 • Metlička

Návod k přípravě

 1. Vezměte mísu a vhoďte do ní želatinu a teplou vodu. Obojí smíchejte a nechte směs 5 minut odstát.
 2. Nyní do misky se želatinou a vodou přidejte vybrané gumové medvídky. Vložte misku do mikrovlnné trouby a zahřívejte, dokud se úplně nerozpustí (budete je muset neustále hlídat).
 3. Poté do misky přidejte svůj kokosový olej s příměsí konopí a směs důkladně promíchejte metličkou, dokud se zcela nespojí.
 4. Stále teplou směs nalijte do formy na gumové medvídky. Formu vložte na 30 minut do mrazáku.
 5. Vyjměte formu na gumové medvídky a nechte ji stát při pokojové teplotě, dokud se nerozmrazí.

Informace o gumových medvídcích

Jak dlouho vydrží domácí konopné gumové bonbóny?

Domácí konopné gumové bonbóny mají poměrně dlouhou trvanlivost, což je činí atraktivnějšími než jiné jedlé varianty, které podléhají rychlému zkažení. Skladujte je ve vzduchotěsné nádobě na chladném a tmavém místě a vydrží vám několik měsíců, aniž by ztratily chuť nebo sílu.

Jaký je nejlepší olej pro přípravu konopných gumových medvídků?

Do konopných gumových bonbónů můžete použít celou řadu různých koncentrátů, od tinktur až po kokosový olej a olivový olej. Protože je jeho výroba velmi snadná a poměrně univerzální, doporučujeme použít konopný kokosový olej.

Co je lepší, gumové bonbóny nebo konopné koláčky?

To zcela závisí na osobních preferencích. Gumídci jsou menší a vydrží déle. Díky jejich praktické velikosti jsou také skvělou volbou na cesty. Brownies však poskytují vydatnější sousto a jsou vhodnější pro společenské příležitosti. V závislosti na konkrétní situaci pravděpodobně dáte přednost jednomu před druhým.

Kolik konopných gumových medvídků bychom měli sníst?

Bez ohledu na jejich sílu vždy doporučujeme, abyste na to šli pomalu. Edibles působí na lidi různě, v závislosti na proměnných, jako je tělesná hmotnost a tolerance. Vždy počkejte alespoň jednu hodinu, než do sebe hodíte dalšího gumídka, abyste se ujistili, že se u vás nedostaví jejich přehnaný účinek.

Konopný gumový medvídci: Pohodlná jedlá varianta

Tady to vidíte: gumové bonbóny jsou malé, přenosné a diskrétní. Navíc je velmi snadné si je vyrobit doma, ať už od základu, nebo pomocí klasických koupených gumových bonbonů z obchodu. Nezapomeňte přizpůsobit sílu svých produktů tak, aby odpovídala vašim preferencím. Při hraní si s různými odrůdami se setkáte s nepřeberným množstvím různých profilů kanabinoidů a terpenů. Nakonec najdete směs, která vám bude dokonale vyhovovat.

Neem oil - přírodní bojovník proti škůdcům

Neemový olej může působit jako prevence i jako lék na řadu problémů s hmyzem a plísněmi. Neovlivňuje prospěšný hmyz a působí jako růstové tonikum, které udržuje marihuanu vitální. Neemový olej je pro seriózního pěstitele organického konopí nezbytnou součástí jeho výbavy.

Neemový olej 

Neemový olej působí na celou řadu druhů hmyzu a hraje důležitou roli v ekologickém programu ochrany proti škůdcům a patogenům. Jeho barva bývá tmavě zelená nebo hořčicově žlutá, tmavě červená nebo světle zelená v závislosti na použité metodě extrakce.

Strom neem roste hojně na indickém subkontinentu. Je ceněn pro silné účinky koncentrovaných triglyceridů a triterpenoidů obsažených v jeho silicích. Neemový olej se lisuje ze semen a plodů stromu neem a již po staletí se používá v zahradnictví a v ájurvédské medicíně.

Množství přínosů neemového oleje pro lidský organismus je zcela ohromující. Zájemci o přírodní medicínu v něm najdou opravdu zajímavé využití. Dodnes se v Indii vyrábějí a upřednostňují neemová mýdla a kosmetika.

Neemový olej pro organickou péči o konopí 

Ekologický pěstitel konopí ocení výhody neemového oleje, díky kterému bude mít zahradu bez škůdců a plísní. Neemový olej se pozoruhodně zaměřuje pouze na škodlivé brouky na zahradě a prospěšné brouky nechává na pokoji. Pravidelná aplikace neemového oleje potlačí výskyt pavouků a bílých mušek, houbových svilušek a nepříjemných háďátek na rostlinách konopí. Berušky a motýli, včely a žížaly zůstávají nezasaženy.

Pravidelná aplikace neemového oleje také potlačuje řadu dalších patogenů, které mohou konopí napadat. Nemohou se uchytit plísně a rzi, černá skvrnitost růží a další houby typické pro vlhké a stojaté podnebí. Neemový olej lze také přilévat do pěstebního substrátu, aby se předešlo kořenové hnilobě nebo se proti ní bojovalo, a zároveň působí jako mírný stimulátor růstu.

Aplikace neemu každých deset dní působí jako preventivní opatření proti škůdcům a patogenům. Prevence je vždy tou nejlepší metodou. Pokud není zavedena aktivní prevence škod, může dojít k nějakému napadení. V takovém případě lze neemový olej použít i jako přímý pesticid.

Jak použít neemový olej 

 1. Pokud odstraníte pavučiny pavouků z rostlin a následně je postříkáte neemem, vyléčíte napadení a vrátíte vitalitu novému růstu rostlin.
 2. Obtížnější je bojovat s houbovými sviluškami, protože se rojí, ale poškození listů je při použití neemového oleje mnohem menší, protože listy se stávají nejedlými.
  V kombinaci s lepivými páskami lze svilušky rychle dostat pod kontrolu.
 3. Při proplachování pěstebního substrátu vodou neem ničí škodlivé háďátka a jejich těla jsou biologicky dostupná jako živiny.
 4. Neemovému oleji rychle podléhají i mšice , ale beruškám neublíží.
 5. Při jedné aplikaci neemového oleje zmizí napadení listovými hlísticemi rychle a to klidně i přes noc.

Jak vyrobit neemový olej 

Jak namíchat 100% neemový olej:

 1. 1 čajová lžička neemového oleje na litr vody. Neemový olej je citlivý na teplotu a při nižších teplotách tuhne na neemové máslo nebo želé. To oleji neškodí; ve skutečnosti vychlazený neem vydrží mnohem déle. Vodní lázeň o teplotě 30 °C vrátí neemu jeho tekutou konzistenci pro snadné dávkování.
 2. Teplá voda. Při míchání je vždy vhodnější použít teplou vodu a pak počkat, až vychladne. Neem zůstává déle tekutý a povrchově aktivní látka účinněji emulguje. Používejte teplou, nikoliv vařící vodu, protože některé prospěšné látky se mohou rozkládat.
 3. 4-5 kapek povrchově aktivní látky. Neemový olej je sám o sobě hydrofóbní a při míchání s vodou je třeba použít povrchově aktivní přípravek. Výborně poslouží běžné tekuté mýdlo na mytí nádobí, nejlépe bez fosfátů. Stačí použít doslova čtyři nebo pět kapek na litr.

Po smíchání použijte rozprašovač nebo jednoruční tlakový rozprašovač s nastavením na nejjemnější možnou mlhu. Rozprašovačem postříkejte horní a spodní část listů. Pokud je to možné, otočte rostliny o 360°, abyste zajistili nanesení připraveného roztoku na rostliny ze všech stran. Při aplikaci jednou za deset dní získají rostliny neviditelnou ochranu proti škůdcům a houbám.

Nepoužívejte neem tři týdny před sklizní. Zbytky oleje mohou ovlivnit konečnou chuť vašich konopných palic. I když by bylo velkou smůlou, kdyby se v posledních třech týdnech něco pokazilo.

Pravidelné používání neemu ve všech fázích růstu hraje důležitou roli při udržování zdraví rostlin. Jednak jako prevence proti škůdcům a patogenům a za druhé jako lokální řešení v případě napadení škůdci. Neem je nezbytným doplňkem každé organické konopné zahrady.

Domácí repelenty na konopné škůdce.

Zjistili jste, že na vašich rostlinách konopí řádí mšice? Nebo jste si všimli, že se ve vašem skleníku shromažďují hejna blanokřídlého hmyzu? Můžete vyzkoušet tyto přírodní odpuzovače hmyzu, abyste s touto hrozbou skoncovali.

Tyto organické pesticidy zastaví škůdce konopí v jejich cestě za zničením vaší konopné úrody.

Při pěstování venku si pěstitelé musí dávat pozor na škůdce. Bez ohledu na to, kde na světě se nacházíte, bude na vaši úrodu čekat mnoho druhů hmyzu, živočichů a hub.

Existuje několik preventivních opatření, která mohou pěstitelé udělat, aby zabránili napadení nechtěnými škůdci. K odrazení hmyzu a odvedení jeho pozornosti od konopných rostlin se používá doprovodná výsadba a k likvidaci škůdců lze použít prospěšný hmyz.

Pokud tyto systémy selžou nebo nejsou zavedeny, netrvá dlouho a škůdci zlikvidují vaší úrodu konopí. Účinným způsobem, jak zachránit rostliny před zničením, je podávání repelentů proti hmyzu. V rámci zemědělství je běžné, že zemědělci k tomuto účelu používají chemické pesticidy a fungicidy. Tyto chemikálie fungují, ale mají svou cenu. Mnohé pesticidy jsou spojovány se zdravotními problémy u lidí a končí vyplavením do vodních toků, kde škodí volně žijícím živočichům a životnímu prostředí. Navíc, opravdu chcete kouřit trávu, která byla postříkána pesticidy?

Když si doma vyrobíte vlastní repelent proti hmyzu, můžete použít přírodní látky, které bojují proti škůdcům, aniž by poškodily vaše zdraví nebo životní prostředí.

1. Neemový olej je účinný při hubení brouků

Neemový olej se běžně používá jako biopesticid na ekologických farmách a je účinný proti celé řadě škůdců, včetně mšic, blanokřídlých, roztočů, houbových svilušek a listových minarů. Neemový olej může také potlačovat houbové infekce, jako je například plíseň. Na rozdíl od syntetických pesticidů neemový olej nepoškozuje okolní volně žijící živočichy, jako jsou včely, berušky, savci a ptáci.

Semena neemu obsahují chemickou látku azadirachtin, která se vyskytuje v množství 0,2-0,4 %. Tato molekula působí jako antifeedent a odpuzuje hodující hmyz a pasoucí se zvířata. Pro výrobu neemového postřiku si musíte opatřit kvalitní olej. Snažte se najít produkt, který je 100% čistý, lisovaný za studena a bez přísad.

Ingredience

 • 5 ml neemového oleje
 • 1 litr vody
 • 2 ml organického tekutého mýdla

 Návod k použití

Jednoduše přidejte 5 ml neemového oleje do 1 litru vody. Je třeba přidat také 2 ml organického tekutého mýdla, aby se olej smísil s vodou. Roztok přelijte do rozprašovače a aplikujte na postižené rostliny.

2. Česnek se zaměřuje na škůdce, ale je šetrný vůči beruškám

Česnek se v zemědělství používá jako biopesticid a má široké spektrum použití. Některé složky ve stroužcích česneku byly identifikovány jako účinné látky působící proti hmyzu. Česnek dobře působí na škůdce, zatímco užitečné druhy, jako jsou berušky, zůstávají nepoškozené. Postřik na bázi česneku připravíte podle níže uvedeného receptu.

Ingredience

 • 2 stroužky česneku
 • ½ šálku olivového oleje
 • 1 čajová lžička organického tekutého mýdla
 • 2 litry vody
 • Sýrové plátno

Návod k použití

Smíchejte stroužky česneku s trochou vody a nechte je jeden den louhovat. Tekutinu sceďte pomocí kousku plátna a přidejte vodu z česneku, olivový olej a mýdlo do 1 litru vody. Naberte 1 šálek roztoku a přidejte ho do zbývajícího litru vody. Tímto roztokem naplňte rozprašovač a aplikujte na rostliny podle potřeby.

3. Listy rajčat obsahují alkaloidy, které zabíjejí mšice

Rajčata vypadají jako nevinné rostliny. Plodí jasně červené, chutné plody a nádherně voní. Ale listy rajčat jsou jiné. Rajčata patří do čeledi lilkovitých spolu s nechvalně známou rostlinou belladonnou. Ačkoli jsou rajčata mnohem méně jedovatá, nesou jméno této čeledi díky chemickým látkám obsaženým v jejich listech. Tato část rostliny obsahuje alkaloidy, které dokáží zahnat houfy hladových mšic.

Ingredience

 • 2 šálky nasekaných listů rajčat
 • 4 šálky vody
 • Sýrové plátno

Návod k použití

Přidejte 2 šálky nasekaných rajčatových listů do 2 šálků vody a nechte je namočené přes noc. Vodu sceďte přes plátno, abyste odstranili zbytky listů. Přidejte další 2 šálky vody, abyste roztok zředili. Naplňte láhev s rozprašovačem a postříkejte mšice, abyste je zastavili v jejich činnosti.

4. Esenciální oleje pošlou škůdce pryč

Esenciální oleje jsou účinné rostlinné extrakty bohaté na terpeny. Tyto aromatické molekuly produkují rostliny na obranu proti hladovému hmyzu v přírodě. Proto dává smysl, že sprej složený z esenciálních olejů bude dobře fungovat k odrazení škůdců. Esenciální oleje z máty peprné, eukalyptu a rozmarýnu patří mezi nejúčinnější. Tento přírodní odpuzovač hmyzu je účinný zejména proti mšicím, blanokřídlým, pavoukům a mravencům.

Ingredience

 • 1 čajová lžička eukalyptového esenciálního oleje
 • 1 čajová lžička esenciálního oleje z máty peprné
 • 1 čajová lžička rozmarýnového esenciálního oleje
 • 1 litr teplé vody
 • ½ čajové lžičky organického tekutého mýdla

Návod k použití

Všechny 3 esenciální oleje smíchejte v malé lahvičce a dobře protřepejte. Naberte ½ čajové lžičky této směsi a přidejte do 1 litru teplé vody. Přidejte ½ čajové lžičky organického tekutého mýdla, aby se roztok smísil. Postříkejte postižené rostliny, abyste odradili výše uvedené škůdce.

5. Kurkuma - superpotravina pro lidi, nepřítel pro škůdce 

Kurkuma je pravděpodobně považována za jeden z nejúčinnějších přírodních doplňků stravy. Je to díky jejím silným antioxidačním a protizánětlivým účinkům. Je také v mnoha ohledech užitečná pro zdraví rostlin - zejména pro konopí.

Kurkuma obsahuje bioaktivní látky, které mají insekticidní, pesticidní a hmyz odpuzující vlastnosti. Kurkumin je zodpovědný za žlutou barvu kurkumy, ale je také hlavní účinnou látkou, která působí jako přírodní pesticid. Díky tomu kurkuma odpuzuje širokou škálu běžného zahradního hmyzu, včetně mravenců a komárů.

Ingredience

 • 20 g kurkumy
 • 1 l vody

Návod k použití

Kurkumu můžete použít jako přírodní pesticid ve formě prášku nebo jako sprej připravený s vodou. Pro přípravu spreje stačí smíchat 20 g kurkumy s 1 litrem vody. Lahvičku dobře protřepejte a roztok je připraven k použití.

Trochu kurkumového prášku můžete také nasypat kolem listů rostliny. Nebo rostlinu postříkejte roztokem z kurkumy. Pokud pěstujete kvetoucí nebo plodící rostliny, vyhněte se postřiku v místech, kde kvetou, protože žlutá barva postřiku může způsobit skvrny.

Výhody a síla ekologických pesticidů proti škůdcům 

Existují desítky důvodů, proč používat přírodní pesticidy. Zaprvé je to šetrnější k životnímu prostředí. Ekologický způsob pěstování snižuje znečištění a zabraňuje pronikání nových chemických látek do vašeho pěstebního prostředí a rostlin.

Existuje mnoho vynikajících produktů, které vám pomohou vypěstovat svěží a zdravé rostliny konopí bez nástrah hmyzích škůdců. Kromě toho z vás ekologické zahradnické postupy, jako je používání přírodních pesticidů, udělají lepšího pěstitele.

Musíte rozumět svému pěstebnímu prostředí, hmyzu, kterému se snažíte vyhnout, a rostlinám ve své pěstírně. Pro oddané pěstitele to není považováno za povinnost. Právě naopak, pro mnohé je to zásadní přínos ekologického procesu.